Beranda Muslimin


lunapic_136454165248145_58

“Dan di bumi terdapat tanda2 (kebesaran Allah) bagi orang2 yg yakin, dan (juga) pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?” (Q.S. Az-Zariyat:20-21)
Telapak tangan kita adalah bukti penciptaan ALLAH SWT, diantara dari kita banyak yg tidak menyadari hal ini. Dan kita diperintahkan untuk memperhatikan/mengamati/mengenali apa yg ada dlm diri kita sendiri..
1. Kalimat ALLAH dalam bahasa arab jika dipisah ialah alif, lam, lam, dan ha.
Coba lihat 1 telapak tangan kita, lihat jari-jarinya. kelingking ialah alif, jari manis ialah lam, jari tengah ialah lam, telunjuk dan jempol ialah ha. Dan kita mempunyai 10 jari (awal harus berkiblat kpd yg ghaib/ketiadaan 0, jadi Allah ialah ketiadaan 0)
2. Lihat garis tangan kita pada kedua telapak tangan, garis tangan kita seperti angka arab 18 dan 81, 18 + 81 = 99
3. Satu Telapak tangan kita terdiri dari 19 rusuk tulang, angka 1 = awal, 9 = akhir, jadi 1 dan 9 atau 19 adalah awal dan akhir (akhir dari sains/logika). Jumlah huruf basmalah juga 19, dan didalam AL-Qur’an pun banyak ditemukan angka-angka 19. 1+9 =10. Dan 10 dari jari tangan 1+0 = 1 , 1&99 (garis tangan) 1+9+9=19 (1+9=10).

سْمِ    اللَّـهِ    الرَّحْمٰنِ    الرَّحِيمِ  (Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang)……………

Segala Puji bagi Allah Ta’ala Rabb semesta Alam, Yang telah memancangkan langit tanpa tiang dan mendudukkan Bumi tanpa Gantungan, yang kesemuanya dan apa-apa yang ada diantara keduanya, semuanya bertasbih dan bersujud hanya kepada-Nya semata.

Shalawat dan Salam semoga akan senantiyasa terlimpah terhadap Junjungan kita, Penghulunya Para Nabi, Muhammad Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, beserta keluarga, para Sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau hingga Yaumil Hisab kelak. Amma Ba’du.

11214136_10203994121092567_3243009830690587201_n

Film Naruto membenarkan manusia terkena illusi ilmu buta sebelah (Dajjal)

Sepeninggal rosulullah Saw banyak ajaran2 beliau yg dibengkokkan, dan terjadi banyak kesalah pemahaman ilmu dan sesungguhnya Dajjal itu ialah ilmu/pemahaman yg buta sebelah, bahkan diri kita sendiri yang telah terkena fitnah ilmu/pemahaman buta sebelah….

Dari Anas r.a. berkata : Nabi SAW bersabda :
“ Tiada seorang Nabi pun yang di utus melainkan
telah memperingatkan kaumnya dari si pendusta
yang buta mata sebelah. Ingatlah ia buta mata
sebelah sedangkan Tuhanmu tidak buta sebelah
dan di antara kedua matanya ada tertulis :
Kafir ” (H.R. Bukhari Muslim dalam Alu’lu wal
Marjan II No: 1855)

 

Kata kafir bukan berarti melaknat/memvonis dia kafir, harus dicari kata ma’rifatnya, maksud kata kafir ialah kebodohan yg melampaui batas, yg melupakan indera2 yg ada pada diri manusia dan tidak mempergunakannya untuk mengenal Allah..

 

Allah tidak buta sebelah, ilmu Allah meliputi ilmu sains, ilmiah, logika, ilmu Maha Tahu dan hikmah. Bahkan Allah sendiri dekat dengan manusia (hanya kita saja yg tidak mengenalNya), bukan berada di ujung langit, dengan meminta do’a, tapi rasakanlah keberadaanNya yg ada di dalam diri kita, berdo’alah (memohonlah) kepada Allah di dlm diri kita, dapatkan ilmuNya untuk memecahkan segala masalah..

 

Pemilik asli jasad dan roh kita ialah Allah yg ada di alam bawah sadar..

Pemilik asli jasad dan roh kita ialah Allah yg ada di alam bawah sadar..

Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), “Aku itu dekat”. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdo’a apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.” (QS. Al Baqarah: 186)

Kisah Para Rasul 17:26-27 (al-kitab) Dari satu orang Allah telah menciptakan semua bangsa supaya mereka mendiami seluruh bumi ini. Ia menetapkan waktu-waktu tertentu dan batas-batas pada tempat-tempat tinggal mereka.
Maksud-Nya supaya mereka mencari Allah, dan mungkin mereka akan menjangkau Dia dan menemukan-Nya, meskipun Dia tidak jauh dari kita masing-masing:

Kisah Para Rasul 17:28 (al-kitab) “Kita hidup bersama Dia. Kita berjalan bersama Dia. Kita ada bersama Dia….”

Hadits abu hurairah r.a. ia berkata rasulullah
saw.bersabda: “Allah berfirman: ‘Aku berada
pada sangkaan hamba-Ku (sangkaan hanya ada di alam bawah sadar), Aku selalu
bersamanya jika ia mengingat-Ku, jika ia
mengingat-Ku pada dirinya maka Aku
mengingatnya pada diri-Ku,
jika ia mengingat-Ku
dalam suatu kaum, maka Aku mengingatnya
dalam suatu kaum yang lebih baik darinya, dan
jika ia mendekat kepada-Ku satu jengkalmaka
Aku mendekat padanya satu hasta, jika ia
mendekat pada-Ku satu hasta maka Aku
mendekat padanya satu depa, jika ia datang
kepada-Ku dengan berjalan kaki, maka Aku akan
datang kepadanya dengan berlari.”
Hadits ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah
selalu bersama kita, bukan berarti kekuasaan
Allah terbatas pada hamba-Nya,

Tetapi justru Dia ada dalam diri kita, jika kita menuruti hawa nafsu maka kita disaat itu juga telah meninggalkan alam bawah sadar kita, telah meninggalkan Allah dlm diri kita..

“Janganlah salah satu diantara kalian
mati, kecuali berprasangka baik terhadap Allah.”
(HR.Muslim) prasangka/sangkaan yg baik berasal dari alam bawah sadar manusia/dari Allah, sedangkan sangkaan buruk berasal dari syaitan/hawa nafsu..

(QS.AzZumar: 42)
Allah mengangkat jiwa ketika matinya dan
jiwa yang belum mati di waktu tidurnya; maka Dia
tahanlah jiwa (orang) yang telah Dia tetapkan
kematiannya dan Dia melepaskan jiwa yang lain
(yang tidur) sampai waktu yang ditetapkan..”

 

“Siapa yang ingin tahu kedudukannya di sisi
Allah, lihatlah bagaimana ‘kedudukan’ Allah
dalam dirinya (alam bawah sadar manusia). Karena Allah menempatkan
kedudukan hamba-Nya sebagaimana hamba itu
‘menempatkan’-Nya dalam dirinya.”(mengenali Allah di dlm dirinya dan menempatkanNya di dlm diri/alam bawah sadarnya/di ruh nya) (HR. Al-
Hakim dan Baihaqi)

 

Kejadian 1:1-5 (al-kitab) [Hari Pertama — Terang] Pada mulanya ketika Allah menciptakan langit dan bumi (rancangan langit dan bumi di alam bawah sadar, yg tidak nyata, tetapi nyata bagi Allah),
bumi sama sekali kosong (bumi tidak berbentuk kesadaran). Apa pun tidak ada di atas bumi (tidak ada hal ilmiah pada rancangan bumi di alam bawah sadar). Kegelapan menutupi lautan (alam bawah sadar terasa hampa), dan Roh Allah ke sana kemari di atas air (Allah mulai mempersiapkan segalanya demi kehampaan).
Kemudian Allah mengatakan, “Jadilah terang.” Dan terang mulai bersinar (Jadilah nyata/ilmiah, kesadaran mulai dibuat).
Ia melihat bahwa terang itu baik adanya. Kemudian Dia memisahkan terang dari gelap (memisahkan alam bawah sadar dari kesadaran).
Allah menyebut terang itu “siang” dan gelap itu “malam. (Allah menyebut terang itu kesadaran/ilmiah, gelap itu alam bawah sadar)” Datanglah petang, dan datanglah pagi. Itulah hari pertama.

 

Dialah yang menjadikan untukmu malam (sebagai) pakaian (malam sebagai petunjuk dari Allah), dan tidur untuk istirahat (untuk kembali ke alam bawah sadar, kembali kepada Allah), dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha (Allah menjadikan siang untuk bangkit berusaha melawan hawa nafsu). (QS.Al-furqon:47)

 

Ruh yg berada di alam bawah sadar tetap hidup walaupun jasad manusia itu mati ataupun tidur. Karena Allah kekal lagi terus menerus mengurus makhluk2Nya..

 

Mereka (orang kafir) berkata: “Hai orang yang diturunkan Al Quran kepadanya (muhammad Saw), sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila. (orang gila/orang tidak waras = orang bawah sadar = orang Allah, orang normal/orang waras = orang sadar = orang egois/tidak mau mengakui Allah di alam bawah sadar)
Mengapa kamu tidak mendatangkan malaikat kepada kami (maksud mereka malaikat yg berbentuk/berwujud), jika kamu termasuk orang-orang yang benar?
Kami tidak menurunkan malaikat melainkan dengan benar (kelogikaan yg menjelaskan malaikat ialah berbentuk gelombang otak, gelombang otak = cahaya yg tipis) dan tiadalah mereka ketika itu (ketika kiamat) diberi tangguh. (QS.Al-hijr:6-8)

 

Nabi shallallahu
alaihi wasallam bersabda :
ﻓَﻤَﻦْ ﺃَﺩْﺭَﻛَﻪُ ﻣِﻨْﻜُﻢْ ﻓَﻠْﻴَﻘْﺮَﺃْ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻓَﻮَﺍﺗِﺢَ ﺳُﻮﺭَﺓِ ﺍﻟْﻜَﻬْﻒِ
[ ﻓَﺈِﻧَّﻬَﺎ ﺟِﻮَﺍﺭُﻛُﻢْ ﻣِﻦْ ﻓِﺘْﻨَﺘِﻪِ ]
“…maka barangsiapa di antara kalian yang
menjumpai Dajjal, hendaknya ia membacakan di
hadapannya ayat-ayat pertama surat Al-Kahfi,
karena ayat-ayat tersebut (berfungsi) sebagai
penjaga kalian dari fitnahnya.”
( SHOHIH . Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab
Shohihnya bab Dzikru Dajjal, IV/2250 no.2937,
dan Abu Daud II/520 no.4321, dari jalan Nawas
bin Sam’an radhiyallahu anhu).

Dalam riwayat lain disebutkan, “Dari akhir surat Al-Kahfi.” (HR. Muslim no. 809)

 

“Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah agama Islam secara keseluruhan; dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah Syaitan; sesungguhnya Syaitan memang  musuh kamu  yang nyata.” (al Baqarah:208)

 

ilmu islam sejati itu sempurna atau “kaffah”, tidak ada kebengkokkan atau ilmu yg buta sebelah di dlmnya, bukan hanya membaca arabnya saja dan mendustakan artinya untuk dipelajari..

AYAT-AYAT AWALAN SURAH AL-KAHFI….

“Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Al Kitab (Al-Quran) dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya; (sejak dahulu islam itu lurus, tidak mengikuti ajaran2 umat lain, islam berpegang pada kelogikaan dan fuqon)” (QS.Al-kahfi:1)

“Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat pertengahan. (umat yg netral/fitrah)”
(Qs. Al-Baqarah [2]:143)

“Wahai hamba-
hamba-Ku, tidak ada ketakutan bagimu pada hari
ini dan tidak pula kamu bersedih hati. (Yaitu)
orang-orang yang beriman (Mempelajari/memahami) kepada ayat-ayat (ilmu2) Kami
dan adalah mereka dahulu (sejak lahir) orang-
orang yang berserah diri. (QS. az-zukhruf:68-69)

Telah menceritakan kepada kami [Hajib bin Al
Walid] telah menceritakan kepada kami
[Muhammad bin Harb] dari [Az Zubaidi] dari [Az
Zuhri] telah mengabarkan kepadaku [Sa’id bin Al
Musayyab] dari [Abu Hurairah], dia berkata;
“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah
bersabda: ‘Seorang bayi tidak dilahirkan (ke
dunia ini) melainkan ia berada dalam kesucian
(fitrah/ditakdirkan untuk bekembang dan menjadi khalifah di bumi). Kemudian kedua orang tuanyalah yang
akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani,
ataupun Majusi -sebagaimana hewan yang
dilahirkan dalam keadaan selamat tanpa cacat.
Maka, apakah kalian merasakan adanya cacat? ‘
Lalu Abu Hurairah berkata; ‘Apabila kalian mau,
maka bacalah firman Allah yang berbunyi: ‘…
tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan
manusia menurut fitrahnya itu. Tidak ada
perubahan atas fitrah Allah.’ (QS. Ar Ruum (30):
30). Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakr
bin Abu Syaibah]; telah menceritakan kepada
kami [‘Abdul ‘Alaa] Demikian juga diriwayatkan
dari jalur lainnya, dan telah menceritakan kepada
kami [‘Abd bin Humaid]; telah mengabarkan
kepada kami [‘Abdurrazzaq] keduanya dari
[Ma’mar] dari [Az Zuhri]

AYAT-AYAT AKHIRAN SURAH AL-KAHFI….

Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan (yang mempunyai) raqim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yg mengherankan? (mengherankan bagi yang memahaminya hanya sebatas tafsiran luar dan tidak memakai hukum kelogikaan dan furqon di dalamnya)
(Ingatlah) tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa: “Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami (ini)”. (QS.al-kahfi:9-10)

*Dizaman pemuda kahfi sama seperti zaman ini, mereka terjebak oleh zaman keduniawian yg membuat kehidupan mereka serba kesulitan (sama seperti zaman ini), musuh mereka ialah nafsu duniawi dan penguasa2 yg memaksakan kehendak. Mereka berlindung ke gua bukan tidak ada hikmah dan kelogikaannya, semua firman Allah tidak ada yg sia2. Mereka pergi ke gua untuk menemukana dimana Tuhan mereka, mereka menenangkan fikiran mereka, menjauhi fikiran2 keduniawian dan mereka mencari jalan yg lurus menuju kepada Tuhannya, lalu mereka menemukan jalan yg lurus itu yg menuju kepada Tuhannya dengan mempelajari kitab2 Allah semuanya dan memikirkannya, mereka menyadari bahwa alam nyata dan alam ghaib itu dahulu satu bersama dengan Tuhan mereka, alam nyata ialah alam kesadaran dan alam ghaib ialah alam bawah sadar (Semesta alam yg sebenarnya), lalu mereka mulai sering tertidur, mereka tidur selama 309 hari menurut perhitungan mereka di alam bawah sadar, yg ternyata di alam sadar mereka hanya tidur 3 jam lebih, mereka melakukannya berulang-ulang, sampai mereka pendapat berbagai petunjuk dan ilmu dari Allah di alam bawah sadar.

Kami kisahkan kepadamu (Muhammad) cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan Kami tambah pula untuk mereka petunjuk. (QS.al-kahfi:13)

*Merekalah orang2 yg beriman yg sebenarnya kepada Allah, karena mereka telah menyerahkan kesadaran/kehidupan sehari-hari mereka pada dzat yg tidak terbatas di alam bawah sadar, mereka menganggap kehidupan nyata hanyalah fana dan hanya Allah yg berada di alam bawah sadar yg nyata. Lalu Allah yg berada di alam bawah sadar mulai mengendalikan jasad mereka untuk menghadapi urusan2 mereka di alam sadar, tingkatan keadaran roh manusia mereka disaat Allah mengendalikan alam sadar mereka pada posisi theta dan delta, yg dibaca sebagai gelombang otak bawah sadar. Sama seperti orang2 yg sabar, orang2 yg sabar gelombang otak mereka ialah Alpha, theta dan delta. itu sebabnya Allah berfirman bahwa orang2 yg sabar dekat pada Tuhannya.

Telah menceritakan kepada
kami Yahya bin Bukair berkata, Telah
menceritakan kepada kami dari Al Laits dari
‘Uqail dari Ibnu Syihab dari ‘Urwah bin Az Zubair
dari Aisyah -Ibu Kaum Mu’minin-, bahwasanya dia
berkata: “Permulaaan wahyu yang datang kepada
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam adalah
dengan mimpi yang benar dalam tidur. Dan
tidaklah Beliau bermimpi kecuali datang seperti
cahaya subuh. Kemudian Beliau dianugerahi
kecintaan untuk menyendiri, lalu Beliau memilih
gua Hiro dan bertahannuts yaitu ‘ibadah di
malam hari dalam beberapa waktu lamanya
sebelum kemudian kembali kepada keluarganya
guna mempersiapkan bekal untuk bertahannuts
kembali. Kemudian Beliau menemui Khadijah
mempersiapkan bekal. Sampai akhirnya datang Al
Haq saat Beliau di gua Hiro, Malaikat datang
seraya berkata: “Bacalah?” Beliau menjawab:
“Aku tidak bisa baca”. Nabi shallallahu ‘alaihi
wasallam menjelaskan: Maka Malaikat itu
memegangku dan memelukku sangat kuat
kemudian melepaskanku dan berkata lagi:
“Bacalah!” Beliau menjawab: “Aku tidak bisa
baca”. Maka Malaikat itu memegangku dan
memelukku sangat kuat kemudian melepaskanku
dan berkata lagi: “Bacalah!”. Beliau menjawab:
“Aku tidak bisa baca”. Malaikat itu memegangku
kembali dan memelukku untuk ketiga kalinya
dengan sangat kuat lalu melepaskanku, dan
berkata lagi: (Bacalah dengan (menyebut) nama
Tuhanmu yang Menciptakan, Dia Telah
menciptakan manusia dari segumpal darah.
Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah)………” (Hadits ini juga
diriwayatkan oleh Abdullah bin Yusuf dan Abu
Shalih juga oleh Hilal bin Raddad dari Az Zuhri.
Dan Yunus berkata; dan Ma’mar menyepakati
bahwa dia mendapatkannya dari Az Zuhri.)

Rasulullah SAW bersabda,” Jika zaman itu telah
dekat (kiamat) , banyak mimpi orang beriman
tidak bohong. Dan, sebenar benar mimpi di
antara kalian adalah mimpi orang yang paling
jujur dalam perkataan.(yg berhukum kelogikaan dan furqon)” (HR Muslim)

Mimpi berasal dari alam bawah sadar, tempat Allah Swt dzat tidak terbatas bersemayam.. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin
Qaza’ah telah menceritakan kepada kami Ibrahim
bin Sa’d dari Az Zuhri dari Sa’id bin Musayyab
dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu, bahwasanya
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:
“Mimpi seorang mukmin adalah bagian dari enam
atau empat puluh enam bagian kenabian.” Dan
hadits ini diriwayatkan oleh Tsabit, Humaid,
Ishaq bin Abdullah dan Syu’aib dari Anas dari
Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. (HR Bukhari)

Imam Al-Ghazali, dalam
karyanya Ihyâ’ ‘Ulûm Al-Dîn, dalam
komentarnya tentang jalan yang
ditempuh Rasulullah SAW ketika
bertahannuts di Gua Hira’, menulis,
“Manfaat pertama (dari
bertahannuts) adalah pemusatan diri
dalam beribadah, berpikir,
mengakrabkan diri dalam munajat
dengan Allah, dengan menghindari
hubungan dengan sesama manusia,
serta menyibukkan diri untuk
menyingkapkan rahasia-rahasia
Allah tentang persoalan dunia dan
akhirat maupun kerajaan langit dan
bumi. Inilah yang disebut
kekosongan. Padahal, tiada
kekosongan dalam bergaul serta
mengisolasi diri. Mengisolasi diri
jelas lebih baik. Malah, Rasulullah
SAW di permulaan kenabian beliau,
hidup menyendiri di Gua Hira’ serta
mengisolasi diri, sehingga cahaya
kenabian dalam diri beliau menjadi
kuat. Ketika itu para makhluk tidak
akan kuasa menghalangi beliau dari
Allah. Sebab, meski tubuh beliau
beserta para makhluk, namun kalbu
beliau senantiasa menghadap Allah.”

Telah menceritakan kepada kami [Hisyam bin
‘Ammar] telah menceritakan kepada kami [Yahya
bin Hamzah] telah menceritakan kepada kami [Az
Zubaidi] telah menceritakan kepadaku [Az Zuhri]
dari [‘Atha bin Yazid Al Laitsi] dari [Abu Sa’id Al
Khudri], bahwa seorang laki-laki datang menemui
Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, dia bertanya,
“Siapakah manusia yang paling mulia? ‘ beliau
menjawab: “Seorang yang berjihad di jalan Allah
dengan jiwa dan harta bendanya.” Dia berkata,
“Kemudian siapa lagi?” (maksudnya kurang jelas siapa org yg dimaksud) beliau menjawab:
“Kemudian seseorang yang hidup di perbukitan (mengasingkan diri ke tempat yg sunyi dan tenang)
beribadah kepada Allah dan meninggalkan
kejahatan manusia. (mempelajari ciptaan2 Allah dgn seksama dan menghindari keduniawian)” (Hadits ibnumajah No.3968 )

Telah menceritakan kepada kami [Abu Kuraib]
telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin
Numair] dari [Yahya bin Sa’id] dari [Abdullah bin
Abdurrahman Al Anshari] dari [Ayahnya] bahwa
dia mendengar [Abu Sa’id Al Khudri] berkata,
“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:
“Nyaris harta seorang muslim yang terbaik adalah
seekor kambing (menjadi penggembala yg meluruskan jalan makhluk2Nya) yang dipelihara di atas
pegunungan (tempat yg aman, sunyi dan tenang) dan tempat tetesan embun (mata
air/di gua/rumah yg sunyi dan tenang), lari demi menyelamatkan agamanya dari
fitnah.” ( Hadits Imam Ibnu Majah Nomor 3970 )

Imam Al-Mulla Ali Al-Qari
meriwayatkannya secara Mursal dalam Al-Asrar
Al-Marfu’ah fi Al- Akhbar Al-Maudhu’ah (no 210).
hadits dari
Fadhalah bin Ubaid radhiallahu ‘anhu,
bahwasanya Nabi ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ bersabda:
ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﺟﺎﻫﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ
ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ
“Seorang mujahid adalah orang yang berjuang
menundukkan hawa nafsunya di jalan Allah ‘azza
wa jalla.” [HR Ahmad (24011). Hadits shahih.]

Ibnul Qayyim
rahimahullah di dalam kitabnya yang berharga
yaitu Zadul Ma’ad (3/5) . Beliau berkata:
“Ketika berjihad melawan musuh-musuh Allah di
luar (dirinya) adalah cabang dari jihadnya
seorang hamba melawan hawa nafsunya
terhadap zat Allah sebagaimana yang
disebutkan oleh Nabi ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ :
ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﺟﺎﻫﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ
ﻃﺎﻋﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮ ﻣﻦ ﻫﺠﺮ ﻣﺎ
ﻧﻬﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ
“Seorang mujahid adalah orang yang berjuang
melawan hawa nafsunya di dalam ketaatan
terhadap Allah, dan seorang muhajir adalah orang
yang meninggalkan apa yang Allah larang
darinya.”

{ Al Baqarah:30 }
Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para
Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan
seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata:
“Apakah Engkau hendak menjadikan di bumi itu
orang yang akan membuat kerusakan padanya dan
menumpahkan darah, padahal kami senantiasa
bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan
Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku
mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.

“Setiap kalian adalah pemimpin dan
setiap kalian akan ditanya tentang apa
yang dipimpinnya.” (HR. Al-Bukhari dan
Muslim)

Sabda Rasulullah Salallahu alaihi wa sallam
“Dahulu Bani Israil senantiasa dipimpin oleh para
Nabi, setiap mati seorang Nabi diganti oleh Nabi
lainnya dan sesudahku ini tidak ada lagi seorang
Nabi dan akan terangkat beberapa khalifah
bahkan akan bertambah banyak.Sahabat
bertanya: “Ya Rasulullah, apa yang engkau
perintahkan kepada kami? (supaya dari yg satu khalifah menjadi banyak khalifah dibumi) Beliau
bersabda:”Tepatilah bai’atmu pada yang pertama (imam mahdi yg pertama untuk zaman ini),
maka untuk yang pertama dan berilah kepada
mereka haknya (setelah mengikuti pemahaman imam mahdi, akan dibaiat semua pengikut2nya menjadi pemimpin2 di bumi/menjadi orang2 yg berkuasa atas semua makhluk2 dan ilmu2 di alam semesta atas kehendak Allah melalui imam mahdi/masuk surga), maka sesungguh nya Allah akan
menanyakan apa yang
digembalakannya. (Allah akan mengabulkan apa yg mau di kuasai oleh manusia setelah dia menjadi khalifah, khalifah tersebut haruslah bertuhan kepada Allah, bukan kepada ego nya atau hawa nafsunya)” (HR.Al-Bukhari dari Abu
Hurairah).

{ Al Israa’:7 }
Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat
baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat
jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri,
dan apabila datang saat hukuman bagi
(kejahatan) yang kedua, (Kami bangkitkan
musuhmu/orang2 lain dinegeri pertama) untuk menyuramkan muka-muka
kamu dan mereka masuk ke dalam mesjid (masjid yg penuh hidayah/tempat pengasingan diri dari keduniawian),
sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya
pada kali pertama dan untuk membinasakan
sehabis-habisnya apa saja yang mereka
kuasai (semua pengikut imam mahdi menjadi khalifah di bumi/masuk syurga yg ada di dlm setiap diri)

 

KITA TELAH BERADA DIMANA ISLAM TINGGAL NAMANYA (ARABNYA) SAJA.

Kita telah berada di zaman “islam tinggal namanya (arabnya) saja”, karena banyak diantara kita yg tidak mempelajari ilmu2 dalam islam dengan meneliti artinya/terjemahnya, byk diantara kita yg membaca arabnya saja pada qur’an dan memanfaatkan arti qur’an hanya sebagai sebuah dalil saja, tanpa di praktekkan dengan hal ilmiah/kelogikaan dikehidupan sehari-hari,banyak yg hafal quran & hadits tetapi tidak tahu takwilnya, padahal setiap sabda rosulullah terdapat takwil atau kunci untuk membuka enkripsi dlm qur’an & hadits.

 

Surah Al-Baqarah 91 :
وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ ءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤۡمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَيۡنَا وَيَكۡفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ ۥ وَهُوَ ٱلۡحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمۡ‌ۗ قُلۡ فَلِمَ تَقۡتُلُونَ أَنۢبِيَآءَ ٱللَّهِ مِن قَبۡلُ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ

Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Berimanlah kepada Al Quran yang diturunkan Allah,” mereka berkata: “Kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami”. Dan mereka kafir (buta sebelah) kepada Al Quran yang diturunkan sesudahnya, sedang Al Quran itu adalah (Kitab) yang hak; yang membenarkan apa yang ada pada mereka (kitab2 sebelumnya). Katakanlah: “Mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika benar kamu orang-orang yang beriman?” (kata2 “dahulu membunuh nabi2″ takwilnya ialah melupakan kitab2 nabi2 terdahulu, tanpa mempelajarinya, sehingga bisa dikatakan membunuh nabi2).

 

Ka’b berkata, salinlah (pelajarilah) Taurat, seperti yang kami tulis:
Muhammad nabi Allah, Pelayanku yang terpilih,
ia tidak keras ataupun kasar, atau berteriak
secara keras di jalan-jalan, dan tak juga
membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi
penuh pengampunan dan kasih . Tempat
kelahirannya adalah Mekah, rumahnya adalah di
Taiba, kerajaannya akan di Siria, dan rakyatnya
akan memuji dan menyembah Allah dalam
kemakmurannya, yang memuji Allah di tempat
yang terang, yang akan mengabarkan kebesaran-
Nya di setiap tempat yang melihat matahari, dan
berdoa setiap waktunya tiba, yang akan
mengalungkan kain sembahyang, yang akan
menghapus keterbatasan mereka, yang
memanggil nama Allah dengan tidak malu-malu,
yang akan bertarung sesuai dengan doa mereka,
yang akan merendahkan suara mereka di waktu
malam seperti lebah.” (Miskhat Al-Masabih, Vol 2
hal. 1237)

 

Yesaya 42 :1-4 :
Lihat inilah hamba-Ku yang Ku-pegang (nabi muhammad Saw & al-mahdi), orang
pilihan-Ku yang kepadanya aku berkenan. Ia tidak
akan berteriak atau menyaringkan suara atau
memperdengarkan suaranya di jalan (tidak keras/radikal di jln Allah). Buluh yang
patah terkulai tak akan diputuskannya (ajarannya tidak bengkok), dan
sumbu yang pudar nyalanya tak akan
dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan
menyatakan hukum (kelogikaan). Ia sendiri tidak akan menjadi
pudar, dan tidak akan patah terkulai, sampai ia
menegakkan hukum (kelogikaan) di bumi segala pulau
mengharapkan pengajarannya.

 

Manusia itu (dahulunya) satu umat. (setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus Para Nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan diturunkan-Nya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidak ada yang berselisih tentang hal itu melainkan orang-orang yang telah diberi Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata, karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendak-Nya, Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. (QS.Al-baqarah:213)

Ketahuilah bahwa nabi Muhammad SAW dan nabi isa belum selesai masa kenabiannya, maksudnya ajaran mereka belum selesai hingga saat ini. mereka telah hidup kembali sebagai seorang nabi sekaligus Khalifatullah, beliau lahir sebagai “imam mahdi” imam akhir zaman. karena nabi Muhammad SAW dan nabi isa belum menyampaikan kabar terakhirnya yaitu sebagai pemberi peringatan. ingatlah, bahwa dahulu para nabi dan rosul diutus untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan (seperti yg dikatakan pada surah diatas). dahulu nabi nuh menyampaikan kabar peringatannya akan adanya banjir yg besar yg akan melanda dunia, nabi luth menyampaikan kabar peringatannya akan adanya azab Allah yg menyeramkan (yaitu dijungkir balikkan bumi dgn gunung meletus) yg akan melanda umatnya, lalu nabi saleh kepada kaum tsamud dgn gempa dan petir, lalu nabi hud kepada kaum ‘ad dgn petir dan angin (badai), lalu nabi musa kepada fir’aun dan pengikutnya dgn taufan, belalang, kutu, katak, darah, dan lautan. sementara nabi Muhammad Saw dan nabi isa sama sekali belum memberi kabar peringatan terakhirnya, mereka berdua hanya memberi petunjuk peringatan melalui sabda2 beliau melalui hadits2 dan al-kitab, tidak langsung memberi peringatan seperti nabi dan rosul sebelumnya.

Hai orang yang berselimut (Muhammad), (QS.al-muzzammil:1)

Yehezkiel 2:1 (al-kitab) Firman-Nya kepadaku: “Hai anak manusia (imam mahdi), bangunlah dan berdiri, karena Aku hendak berbicara dengan engkau.”

Hai orang yang berkemul (berselimut/muhammad), bangunlah ! dan berilah peringatan ! (QS.al-muddaththtir:1-2)

Yehezkiel 3:22 (al-kitab) Maka di sana kekuasaan TUHAN meliputi aku dan Ia berfirman kepadaku: “Bangunlah ! dan pergilah ke lembah !, di sana Aku akan berbicara dengan engkau !”

 

Yehezkiel 3:25-27 (al-kitab) Hai manusia fana (Muhammad + isa = imam mahdi), engkau akan diikat dengan tali sehingga tak dapat keluar dan tak dapat bertemu dengan orang.
Aku akan membuat lidahmu kaku sehingga engkau tak dapat memperingatkan bangsa pemberontak ini (bani israil).
Nanti, kalau Aku berbicara kepadamu lagi dan mengembalikan kemampuanmu untuk berkata-kata, engkau harus menyampaikan apa yang Aku, TUHAN Yang Mahatinggi katakan kepada mereka. Sebagian dari mereka akan mendengarkan, tetapi sebagian lagi tidak, karena mereka memang bangsa pemberontak (Bani israil ialah bangsa yg berjiwa pemberontak/bangsa yg selalu mendustakan kebenaran).”

Ulangan 18:18 (al-kitab) seorang nabi akan Kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini (nabi muhammad dan nabi isa); Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadanya.

“ Jarak antara aku diutus dengan datangnya
hari kiamat adalah bagaikan dua jari ini .” (rosulullah mengisyaratkan dgn menempelkan jari tengah dan telunjuk) HR. Bukhari no. 6504 dan Muslim no.
2951, dari Anas bin Malik.

Telah bersabda Rasulullah SAW:

Sungguh, bumi ini akan dipenuhi oleh kezhaliman dan kesemena-menaan. Dan apabila kezhaliman serta kesemena-menaan itu telah penuh, maka Allah SWT akan mengutus seorang laki-laki yang berasal dari umatku, namanya seperti namaku, dan nama bapaknya seperti nama bapakku. Maka ia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kemakmuran, sebagaimana ia (bumi) telah dipenuhi sebelum itu oleh kezhaliman dan kesemena-menaan. Di waktu itu langit tidak akan menahan setetes pun dari tetesan airnya, dan bumi pun tidak akan menahan sedikit pun dari tanaman-tanamannya. Maka ia akan hidup bersama kamu selama 7 tahun, atau 8 tahun, atau 9 tahun. (HR. Thabrani)

 

 

“ Tidak adalah kejadian kiamat itu, melainkan
seperti sekejap mata atau lebih cepat
(lagi) .” (QS. An Nahl: 77)

 

Yehezkiel 12:22-28 (al-kitab) “Hai manusia fana, mengapa orang Israel (bani israil) suka menyebut-nyebut peribahasa ini: ‘Masa berganti, tetapi nubuat-nubuat tak kunjung terjadi’?
Nah, sampaikanlah kepada mereka bahwa Aku, TUHAN Yang Mahatinggi, memberi jawaban ini: Peribahasa itu akan Kuhapuskan, sehingga tidak diucapkan lagi di Israel (dlm diri bani israil). Sebagai gantinya katakan kepada mereka bahwa masanya telah tiba, dan setiap nubuat akan terjadi.
Di Israel (di kaum bani israil) tak akan ada lagi penglihatan atau ramalan palsu,
Aku, TUHAN Yang Mahatinggi akan berbicara kepada bangsa Israel, dan semua yang Kukatakan pasti akan terjadi, tanpa ditunda-tunda lagi. Dengarlah, hai kaum pemberontak! Pada masa hidupmu akan Kulaksanakan segala yang Kuperingatkan kepadamu. Aku, TUHAN Yang Mahatinggi sudah berbicara.”
Kata TUHAN kepadaku,
“Hai manusia fana, orang-orang Israel mengatakan bahwa penglihatan dan nubuatmu itu baru akan terjadi jauh di kemudian hari.
Sebab itu, katakanlah kepada mereka bahwa Aku, TUHAN Yang Mahatinggi, mengatakan: Semua yang Kukatakan pasti akan terjadi, tanpa ditunda-tunda lagi. Aku, TUHAN Yang Mahatinggi sudah berbicara!”

 

HILANGNYA ILMU DAN MERAJALELANYA KEBODOHAN.

 

Sesungguhnya bila kita banyak yg bersujud/mempelajari ilmu, kita tidak akan mengalami banyak kesusahan/banyak masalah dalam kehidupan/zaman ini, jika kita bersungguh-sungguh mempelajari ilmu2 yg terdapat di dalam kitab2 Allah semuanya kita tidak perlu lagi yg namanya uang dan uang, tidak perlu lagi pajak dan pajak, tidak perlu lagi semua kesusahan, semua bisa diselesaikan dengan ilmu. Kita bisa mengeluarkan emas di dalam bumi dengan ilmu, kita bisa menghapus pajak dan menggantinya dengan sedekah, semua kebodohan yg selama ini kita tidak menyadarinya yg menyebabkan kita menjadi banyak masalah dan kesusahan akan tertolong dengan ilmu.  الم  = ilmu = alam = ilmu alam/ilmu pengetahuan (sains).

Dijelaskan
dalam ash-Shahiihain dari Anas bin Malik
Radhiyallahu anhu, beliau berkata, “Rasulullah
Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
ﻣِﻦْ ﺃَﺷْﺮَﺍﻁِ ﺍﻟﺴَّﺎﻋَﺔِ ﺃَﻥْ ﻳُﺮْﻓَﻊَ ﺍﻟْﻌِﻠْﻢُ ﻭَﻳَﺜْﺒُﺖَ ﺍﻟْﺠَﻬْﻞُ .
‘Di antara tanda-tanda Kiamat adalah hilangnya
ilmu dan tersebarnya kebodohan.’” Shahiih al-Bukhari, kitab al-‘Ilmu bab Raf’ul
‘Ilmi wa Zhuhuurul Jahli (I/178, al-Fath)

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,
ﺃَﻧَﺎ ﻓَﺮَﻃُﻜُﻢْ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﺤَﻮْﺽِ ، ﻟَﻴُﺮْﻓَﻌَﻦَّ ﺇِﻟَﻰَّ ﺭِﺟَﺎﻝٌ ﻣِﻨْﻜُﻢْ
ﺣَﺘَّﻰ ﺇِﺫَﺍ ﺃَﻫْﻮَﻳْﺖُ ﻷُﻧَﺎﻭِﻟَﻬُﻢُ ﺍﺧْﺘُﻠِﺠُﻮﺍ ﺩُﻭﻧِﻰ ﻓَﺄَﻗُﻮﻝُ ﺃَﻯْ ﺭَﺏِّ
ﺃَﺻْﺤَﺎﺑِﻰ . ﻳَﻘُﻮﻝُ ﻻَ ﺗَﺪْﺭِﻯ ﻣَﺎ ﺃَﺣْﺪَﺛُﻮﺍ ﺑَﻌْﺪَﻙَ
“Aku akan mendahului kalian di al haudh (telaga).
Lalu ditampakkan di hadapanku beberapa orang di
antara kalian. Ketika aku akan mengambilkan
(minuman) untuk mereka dari al haudh, mereka
dijauhkan dariku. Aku lantas berkata, ‘Wahai
Rabbku, ini adalah umatku’. Allah berfirman,
‘Engkau tidak tahu (bid’ah/bodoh) yang mereka ada-
adakan sepeninggalmu ’ “ (HR. Bukhari
no. 6576, 7049).

Dalam riwayat lain dikatakan,
ﺇِﻧَّﻬُﻢْ ﻣِﻨِّﻰ . ﻓَﻴُﻘَﺎﻝُ ﺇِﻧَّﻚَ ﻻَ ﺗَﺪْﺭِﻯ ﻣَﺎ ﺑَﺪَّﻟُﻮﺍ ﺑَﻌْﺪَﻙَ ﻓَﺄَﻗُﻮﻝُ
ﺳُﺤْﻘًﺎ ﺳُﺤْﻘًﺎ ﻟِﻤَﻦْ ﺑَﺪَّﻝَ ﺑَﻌْﺪِﻯ
“(Wahai Rabb), sungguh mereka bagian dari
pengikutku. Lalu Allah berfirman, ‘Sungguh
engkau tidak tahu bahwa sepeninggalmu mereka
telah mengganti ajaranmu”. Kemudian Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wa sallam mengatakan, “ Celaka,
celaka bagi orang yang telah mengganti ajaranku
sesudahku”(HR. Bukhari no. 7050).

Diriwayatkan dari Hudzaifah Radhiyallahu anhu,
dia berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa
sallam bersabda:
ﻳَﺪْﺭُﺱُ ﺍْﻹِﺳْﻼَﻡُ ﻛَﻤَﺎ ﻳَﺪْﺭُﺱُ ﻭَﺷْﻲُ ﺍﻟﺜَّﻮْﺏِ ﺣَﺘَّﻰ ﻻَ ﻳُﺪْﺭَﻯ ﻣَﺎ
ﺻِﻴَﺎﻡٌ، ﻭَﻻَ ﺻَﻼَﺓٌ، ﻭَﻻَ ﻧُﺴُﻚٌ، ﻭَﻻَ ﺻَﺪَﻗَﺔٌ ﻭَﻳُﺴْﺮَﻯ ﻋَﻠَﻰ
ﻛِﺘَﺎﺏِ ﺍﻟﻠﻪِ k ﻓِـﻲ ﻟَﻴْﻠَﺔٍ ﻓَﻼَ ﻳَﺒْﻘَﻰ ﻓِﻲ ﺍْﻷَﺭْﺽِ ﻣِﻨْﻪُ ﺁﻳَﺔٌ،
ﻭَﺗَﺒْﻘَﻰ ﻃَﻮَﺍﺋِﻒُ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ : ﺍﻟﺸَّﻴْﺦُ ﺍﻟْﻜَﺒِﻴﺮُ، ﻭَﺍﻟْﻌَﺠُﻮﺯُ،
ﻳَﻘُﻮﻟُﻮﻥَ : ﺃَﺩْﺭَﻛْﻨَﺎ ﺁﺑَﺎﺀَﻧَﺎ ﻋَﻠَﻰ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟْﻜَﻠِﻤَﺔِ؛ ﻳَﻘُﻮﻟُﻮﻥَ : ﻻَ ﺇِﻟﻪَ
ﺇِﻻَّ ﺍﻟﻠﻪُ ﻓَﻨَﺤْﻦُ ﻧَﻘُﻮﻟُﻬَﺎ : ﻓَﻘَﺎﻝَ ﻟَﻪُ ﺻِﻠَﺔُ : ﻣَﺎ ﺗُﻐْﻨِﻲ ﻋَﻨْﻬُﻢْ ﻻَ ﺇِﻟﻪَ
ﺇِﻻَّ ﺍﻟﻠﻪُ، ﻭَﻫُﻢْ ﻻَ ﻳَﺪْﺭُﻭﻥَ ﻣَﺎ ﺻَﻼَﺓٌ، ﻭَﻻَ ﺻِﻴَﺎﻡٌ، ﻭَﻻَ ﻧُﺴُﻚٌ،
ﻭَﻻَ ﺻَﺪَﻗَﺔٌ ﻓَﺄَﻋْﺮَﺽَ ﻋَﻨْﻪُ ﺣُﺬَﻳْﻔَﺔُ، ﺛُﻢَّ ﺭَﺩَّﺩَﻫَﺎ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺛَﻼَﺛًﺎ،
ﻛُﻞَّ ﺫَﻟِﻚَ ﻳُﻌْﺮِﺽُ ﻋَﻨْﻪُ ﺣُﺬَﻳْﻔَﺔُ، ﺛُﻢَّ ﺃَﻗْﺒَﻞَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻓِﻲ ﺍﻟﺜَّﺎﻟِﺜَﺔِ،
ﻓَﻘَﺎﻝَ : ﻳَﺎ ﺻِﻠَﺔُ ! ﺗُﻨْﺠِﻴﻬِﻢْ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ، ﺛَﻼَﺛًﺎ .
“Islam akan hilang sebagaimana hilangnya hiasan
pada pakaian sehingga tidak diketahui lagi apa
itu puasa, tidak juga shalat, tidak juga haji, tidak
juga shadaqah. Kitabullah akan diangkat pada
malam hari hingga tidak tersisa di bumi satu
ayat pun, yang tersisa hanyalah beberapa
kelompok manusia: Kakek-kakek dan nenek-
nenek, mereka berkata, ‘Kami men-dapati nenek
moyang kami (mengucapkan) kalimat ini, mereka
mengucapkan, ‘Laa ilaaha illallaah’, maka kami
pun mengucapkannya. Lalu Shilah [11] berkata
kepadanya, “(Kalimat) Laa Ilaaha Illallaah tidak
berguna bagi mereka, sedangkan mereka tidak
mengetahui apa itu shalat, tidak juga puasa,
tidak juga haji, dan tidak juga shadaqah. Lalu
Hudzaifah berpaling darinya, kemudian beliau
mengulang-ulangnya selama tiga kali. Setiap kali
ditanyakan hal itu, Hudzaifah berpaling darinya,
lalu pada ketiga kalinya Hudzaifah menghadap
dan berkata, “Wahai Shilah, kalimat itu
menyelamatkan mereka dari Neraka (sebanyak
tiga kali).” Sunan Ibni Majah, kitab al-Fitan bab
Dzahaabul Qur-aan wal ‘Ilmi (II/1344-1245),

 

Dari Ali bin Abi Thalib Ra. ia berkata: Telah bersabda Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam.: “Sudah hampir tiba suatu zaman, kala itu tidak ada lagi dari Islam kecuali hanya namanya, dan tidak ada dari Al-Qur’an kecuali hanya tulisannya (arabnya saja yg kebanyakan dibaca). Masjid-masjid mereka indah, tetapi kosong dari hidayah. Ulama mereka adalah sejahat-jahat makhluk yang ada di bawah kolong langit. Dari merekalah keluar fitnah, dan kepada mereka fitnah itu akan kembali .” (HR. al-Baihaqi)

 

Ajaran islam sejati hanya akan kembali bila seorang mujaddid islam telah muncul, dan dia ialah imam mahdi.. hadits riwayat Abu Hurairah RA, sabda Nabi
Muhammad SAW:
ﺇِﻥَّ ﺍﻟﻠﻪَ ﻳَﺒْﻌَﺚُ ﻟِﻬَﺬِﻩِ ﺍﻟْﺄُﻣَّﺔِ ﻋَﻠَﻰ ﺭَﺃْﺱِ ﻛُﻞِّ ﻣِﺎﺋَﺔِ ﺳَﻨَﺔٍ ﻣَﻦْ
ﻳُﺠَﺪِّﺩُ ﻟَﻬَﺎ ﺩِﻳﻨَﻬَﺎ
“Sesungguhnya Allah akan menurunkan (orang)
setiap permulaan 100 tahun seseorang kepada
Umat yang akan (Tajdid) mengembalikan
kegemilangan Agama mereka” [Hadits
diriwayatkan oleh Abu Daud, Hakim di dalam
Mustadrak dan al-Baihaqi di dalam al-Ma’rifah].

“Dia disebut Al Mahdi karena dia diberikan
pedoman untuk sebuah keadaan yang tidak
diketahui oleh siapa pun juga.” (Al-Muttaqi al-
Hindi, Al-Burhan fi `Alamat al-Mahdi Akhir al-
Zaman, hal. 77).

 

Wahai Saudaraku  Al Muslimun……

Bangunlah….

Mengapa kalian masih belum bangkit-bangkit juga dari keterpurukan ini…….

Mengapa kalian masih sibuk dan sibuk dengan dunia kalian, meninggalkan ajaran agama Islam yang murni, mengotori Islam dengan bebagai acara dan tatacara ibadah yang tidak diajarkan nabi, dengan amal-amal yang kalian sendiri tidak tahu dari mana asalnya….Karena kalian tidak mau menelusuri dimana kebenaran yg sebenarnya, dengan mentadabburi terjemah al-qur’an dan menelitinya……….

Apakah kalian tidak sadar, musuh-musuh kita telah siap siaga menghancurkan kita, membodohi kita, dan mengajak kita hancur binasa di hari kiamat kelak…

Meracuni tubuh kita dengan berbagai makanan rekayasa mereka, lezat rasanya tapi membuat usia kita tidak berlangsung lama. MSG, aspartam (pemanis buatan) dan tiroid (dalam ayam potong) telah menjadi menu harian kita, yg membuat IQ kita menjadi tidak aktiv ketika kita diberi petunjuk oleh Allah. Sampai vaksin berbahaya (yang dikemas dangan label “imunisasi”) telah menjadi jadwal wajib anak-anak kita…..

 

Ingatlah bahwa jika kita meninggalkan ilmu agama kita, maka kehinaanlah yang akan menjadi pakaian kita…

Ingatlah bahwa kita adalah umat Islam yang dulu pernah menguasai dunia karena kekuatan imannya, karena berilmu langit dan bumi, memenuhi bumi dengan cahaya ketauhidan, membawa manusia untuk beribadah pada Allah yang Satu, dan mendamaikan bumi dengan syari’at-Nya….

Pendahulu kita by Info” href=”#”>berjaya karena ketaqwaan mereka….

Tetapi, kondisi kita sekarang adalah….

Tak lebih seperti ayam pedaging yang sedang asyik menikmati makanan enak yang diberikan tuannya tanpa sadar setelah itu ia akan dipotong…

Saudaraku Al Muslimun….bangunlah…

Ini adalah tipu daya musuh-musuh kita, membawa kita kepada kebodohan dan kebinasaan, kita akan binasa ketika yajuj majuj telah keluar…

Mereka sangat membenci kita dan berusaha untuk menghabisi kita dengan yajuj majuj dan azab Allah dari langit…

Mereka takut, kita akan bangkit, dan memiliki kekuatan untuk meraih kejayaan kembali, yang akan menguasai dan menghinakan mereka. Oleh karena itu mereka sangat membenci kita…

Saudaraku Al Muslimun…sadarlah….

Apakah  kalian tidak menyadari dan mencermati….

Bahwa musuh-musuh kita telah mencanangkan skenario-skenario yang tertata rapi  untuk membuat fitnah dalam tubuh umat ini….sebuah fitnah akhir zaman, sebuah fitnah yang akan menghancurkan kita…banyak sekali referensi dan karya tulis yang membahas tentang masalah ini…tapi kalian tetap saja cuek dan tidak peduli, tidak menyentuh sudut rak di toko buku yang bertema fitnah akhir zaman…..

SAUDARAKU Al Muslimun…

Marilah kita satukan tekad, mengencangkan ikat pinggang, bersikap waspada…, mari kita perbaharui keislaman kita, mengoreksi dan memperbaikinya. Mari kita bersihkan agama kita dari debu-debu bid’ah (bodoh/kebodohan) yang merajalela. Mengembalikan kemurniannya seperti pada masa jayanya…mari kita bertaubat atas segala salah kita dengan mempelajari ilmu sejati di dalam Al-Qur’an, mari kita siapkan diri menyambut Sang Imam akhir zaman yang akan membawa kita pada kebangkitan. Bukan dengan berpangku tangan hanya sekedar menunggu…tapi dengan membersihkan diri kita, mempelajari ilmu agama kita, mempelajari keimanan kita, agar kita siap, iman kita kuat, untuk menghadapi fitnah akhir zaman yang akan sangat menguji kita, dan siap untuk dibawa kepada kebangkitan dan kejayaan…

“Aku tertawa (heran) kepada orang yang
mengejar-ngejar­ (cinta) dunia padahal kematian
terus mengincarnya, dan kepada orang yang
melalaikan kematian padahal maut tak pernah
lalai terhadapnya, dan kepada orang yang
tertawa lebar sepenuh mulutnya padahal tidak
tahu apakah Tuhannya ridha atau murka
terhadapnya.” (Salman al Farisi,Az Zuhd, Imam
Ahmad)

Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,“Barang siapa yang (menjadikan) dunia tujuan utamanya maka Allah akan mencerai-beraik­an urusannya dan menjadikan kemiskinan/­tidak pernah merasa cukup (selalu ada) dihadapannya, padahal dia tidak akan mendapatkan (harta benda) duniawi melebihi dari apa yang Allah tetapkan baginya. Dan barang siapa yang (menjadikan) akhirat niat (tujuan utama)nya maka Allah akan menghimpunkan urusannya, menjadikan kekayaan/­selalu merasa cukup (ada) dalam hatinya,dan (harta benda) duniawi datang kepadanya dalam keadaan rendah (tidak bernilai di hadapannya)”.”[HR Ibnu Majah 4105, Ahmad 5/183, Ad-Daarimi 229, Ibnu Hibban 680]

 

﴾ Ali Imran:196 ﴿
Janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri.

 

“Tuntutlah ilmu, sesungguhnya menuntut ilmu adalah pendekatan diri kepada Allah Azza wajalla, dan mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah sodaqoh. Sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan orangnya, dalam kedudukan terhormat dan mulia (tinggi). Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi ahlinya di dunia dan di akhirat.” (HR. Ar-Rabii’)

 

“Wahai Abu Dzar, kamu pergi mengajarkan ayat dari Kitabullah lebih baik bagimu daripada shalat (sunnah) seratus rakaat, dan pergi mengajarkan satu bab ilmu pengetahuan baik dilaksanakan atau tidak, itu lebih baik daripada shalat seribu raka’at.” (HR. Ibnu Majah)

 

“sesungguhnya kamu akan melalui tingkat demi tingkat (dalam hal ilmu),” (QS.al-insyiqaq:19)

 

                                                       Sebarkan Artikel ini copy link berikut :

                                                           >> http://wp.me/P3gX77-1 <<

Komentar
 1. imas mengatakan:

  good post!

 2. ahmad kaskus mengatakan:

  Allahu .. Akbar ..

 3. rendi wahyudin mengatakan:

  siap jihad di jalan allah

 4. muh.yamin mengatakan:

  Subhanallah

 5. didisguardsite mengatakan:

  سُبْحَانَ اللهِ

 6. Allah Hu akbar.. Allah Hu akbar… bagaimana cara nya kita membuat suatu kekuatan yg tak tertandingi.. Insya Allah Bisa… melawan zionis dajjal..

 7. Mutammar Bin Abdullah mengatakan:

  AL MAHDI TELAH LAHIR

 8. ummah mengatakan:

  Wamah yaya,wamah mauti ” LILLAHI RABBIL A’LAMIN .ALLAH HUAKBAR “.

 9. Hendar mengatakan:

  Saya pribadi lebih suka jalur damai. CARANYA: Sukses, jadi pemimpin, ganti sistem pemerintahan ke khilafah dan tegakkan aturan islam, tunggu kemunculan imam mahdi sementara sistem pemerintahannya sudah terbentuk, tunggu keputusan beliau untuk menegakkan kembali ajaran tauhid islam. Kalau saya pribadi itu lebih baik. Tegakkan islam!! Allahu Akbar!! Ahadun Ahad!

 10. Persromh Versy mengatakan:

  SubhanAllah, Alhamdulillah, post yang bagus terimakasih

 11. indro mengatakan:

  Bangkitlah dengan dakwah. Karena berbuat kekerasan Seperti yg ormas2 lakukan itu Hanya mempeeburuk Citra islam dan tambah menari bahan olok2 saja nantinya.

 12. rahmatekis mengatakan:

  la haula wala quwwata illa billah

 13. iam mengatakan:

  halloo Eddy Corret 😛

  kenapa kau tamatkan cerita SP ?

  ternyata ini sibuk dengen yang ini ya .,., xoxoxooo 😀

 14. Muhammad Qasim mengatakan:

  Salam, my name is Qasim, from last 26+ years Allah and Muhammad s.a.w keep coming into my dreams, over 460+ times Allah comes in my dreams and 250+ times Mohammad s.a.w comes in my dreams, Muhammad S.A.W is the last Messenger of Allah and i am the Ummati of Prophet Muhammad S.A.W, many dreams related to Muslim Ummah, World and the Judgment Day, I have shared few dreams on my fb page!;

  https://www.facebook.com/pages/Allah-and-Muhammad-SAW-in-my-Dreams/324568321070386

 15. Robis mengatakan:

  aminBangkitlah dengan dakwah. Karena berbuat kekerasan Seperti yg ormas2 lakukan itu Hanya mempeeburuk Citra islam dan tambah menari bahan olok2 saja nantinya.

  Balas

 16. adavinashopz mengatakan:

  DAULATUL ISLAMIYAH MELAYU…… AMIIN

 17. Mr.Nunusaku mengatakan:

  allhuakbaaar syariah islam masuk kuburan nabi Muhammad kekal terkubur syariah bersama nabinya tertanam dalam kuburan medinah.

 18. Robiatuz Zuniar mengatakan:

  kita harus tau mana lawan sesungguhnya, bisa kita cermati lebih teliti lagi sebenarnya siapa teroris yang harus kita lawan?
  Allahuakbar

 19. Ryuk mengatakan:

  Hai anak-anak Adam, jika datang kepadamu
  rasul-rasul daripada kamu yang menceritakan
  kepadamu ayat-ayat-Ku, maka barangsiapa yang
  bertakwa dan mengadakan perbaikan, tidaklah
  ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak
  (pula) mereka bersedih hati. (QS.Al-baqarah:35)

 20. £ mengatakan:

  hmm..mengapa situs ini begitu banyak petunjuk yg mengarah ke kebenaran? begitu banyak ilmu yg tidak banyak diketahui org lain? mengapa setiap kali membaca artikel-artikel di situs ini membuat penasaran? seakan-akan situs ini ialah sebuah kisah yg ditulis yg penuh dgn teka-teki, yg membuat penasaran kpn tamatnya? Awesome……..

 21. Asyifa wahida mengatakan:

  Assalamualaikum akhi dn ini bbrpa code yg terdapat d beberapa makanan yg mnggunakan bagian2 dr babi,seperti E100,E120,E140,E141,E153,E160,E161,E210,E213,E214,E216,E234,E252,E270,E280,E300,E301,E325,E326,E327,E334,E335,E336,E337,E422,E430,E431,E432,E435,E436,E44O,E441,E470,E471,E472,E473,E474,E475,E476,E477,E478,E481,E482,E483,E491,E492,E493,E494,E495,E542,E570,E572,E631,E635,E904,E920 Dn semua ini terdapat d lebel makann ringan dn ciki2 yg paling digemari anak sd smp sma dn pr orang tua tentunya ,coklat2 impor,daging dn jerohan impor dr new zealand meskipun menggunakn level ALLAH,NTUK OBAT2AN SPRTI OBH,OBH COMBI PLUS,WOODS,BENADRL,ACTIFED,ALKOHOL,ETHANOL,VICK,VICK FORMULA 44 ANGCIU RED WINE,UNTUK PNMBAH MKANN /KUE2 SEPERTI:EMULSIFER/STABILIZER,LESITIN,RHUM,LARD(MNGGUNKN TULISAN ARAB),fernipam pengembng untuk membuat donat,kuas bulu putih untuk mengoles pembuatan kue nastar,smg brmanfaat ,,,wasalam

 22. ASYIWA WAHIDA mengatakan:

  dn ini kode digunakan untuk makann yg mngandung babi dri minyak,daging,hati,kulit,jerohan,URINE,,,E100,E110,E120,E140,E141,E153,E160,E161,E210,E213,E214,E216,E234,E252,E270,E280,E300,E301,E325,E326,E327,E334,E335,E336,E337,E430,E431,E432,E433,E435,E436,E440,E471,E472,473,E474,E475,E476,E477,E478,E481,E482,E483,E491,,E492,E93,E494,E495,E542,E570,E572,E631,E635,,E904,E920,SEMUA KODE2 INI TERDAPAT DBERBAGAI MAKANN KERING SPERTI CIKI2 YG PALING DIGEMARI ANAK2,SEDNGKN UNTUK PMBUATAN KUE2 EMULSIFER/STABILISER,LESITIN,RHUM,LARD,KUAS TUK PMBUATAN KUE NASTAR,FERNIPA/PENGEMBANG KUE,ANGCIU,RED WINE,SEDNGKN UNTUK OBAT2AN LEVANOK,ACTRAFID,ANALSIK,ANTALGIN,ETHANOL,VICK,VICK FORMULA 44,OBH,OBH COMBI PLUS,WOODS,BENADRIL,ACTIFED,TONYKUM BAYER,KUSUS YANG 2 INI MNGGUNAKAN NARKOBA YAITU BEASOFEN DN CADEIN SEMUA OBAT BATUK,DN YG GEMAR MAKAN DAGING BRHTI2LAH KRNA DAGING DN JEROHAN YG DIIMPOR DR NRGARA NEW SEALAND,SWIT ZERLAND MERKIPUN BRLEBEL NAMA ALLAH SESUNGGUHNYA ITU BABIYG DIKEMAS BEGITU CANTIK, DAN COKLAT2 IMPOR,,,KFC,,DUNKY DONAT,,,KNP MEREKA MNGGUNAKAN BABI KARENA;;1 TEKSTUR MKNN LEBIH LEMBUT,,,2 LEBIH TAHAN LAMA,,3 MURAH ,wahai saudara2ku seiman,kalian kmbalilah mntaddaburi ALQUR AN KHUSUSNYA SURAT AL BAQOROH AYAT 168,,,BEGITU CINTANYA ALLAH SUBHANALLAH WATA’ALA KPD KITA ,ALLAH MNUMBUHKAN JUTAAN MAKANAN DAN OBAT2AN DBUMINYA INI,TINGGAL KITANYA MAU GAK MENGGALI ILMU2 ALLAH YG TERDAPAT D BUMI/ALAM SEMESTA INI….

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s