** Mengenal siapa itu AL-Mahdi (Imam mahdi)

Posted: April 17, 2013 in Akhir Zaman, Fitnah Akhir Zaman, Kebaikan Islam, Kebenaran Islam, Kiamat, Perang Dunia 3, Tokoh Sejarah Islam
Tag:, , , ,

perang dunia 3

Rasulullah SAW bersabda “Rencana ALLAH SWT untuk kebangkitan islam akhir zaman telah berlaku zaman kenabian atas kamu, maka berlakulah zaman kenabian itu sebagaimana yg ALLAH SWT kehendaki. Kemudian ALLAH SWT mengangkat zaman itu. Kemudian …berlakulah zaman kekhalifahan (Khulafa’ur Rasyidin) yg berjalan seperti kenabian. Maka berlakulah zama itu sebagaimana ALLAH SWT kehendaki. Kemudian ALLAH SWT mengangkatnya pula. Kemudian berlakulah zaman penindasan dan penzaliman (pemerintahan liberal/diktator/demokrasi) dan berlakulah zaman itu sebagaimana yg ALLAH SWT kehendaki. Kemudian berlaku pula zaman kekhalifahan (Imam Mahdi = Muhammad + isa) yg berjalan diatas cara hidup zaman kenabian.” kemudian baginda nabi SAW diam. [HR. Ahmad]

﴾ Al Baqarah:30 ﴿
Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “Apakah Engkau hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”
.

“Ketika kalian melihatnya (kehadiran Imam Mahdi), maka berbai’at-lah dengannya walaupun harus merangkak-rangkak di atas salju karena sesungguhnya dia adalah Khalifatullah Al-Mahdi.” (HR Abu Dawud)

Dari hadrat zabir bin abdullah R.A berkata bahwa rosulullah SAW bersabda : “barangsiapa yg mengingkari keluarnya (kedatangan) AL-Mahdi (imam mahdi), kufurlah dia kepada apa yg diturunkan kepadaku” (kitab yanabi’ul muwaddah hal.448)

kita harus mempertanyakan kenapa imam mahdi itu seakan-akan keluar disaat dunia sedang terjadi huru hara besar? apakah imam mahdi itu bersembunyi? bersembunyi untuk apa? kenapa dia seakan-akan mirip dengan satrio piningit yg sedang piningit (bersembunyi) ? jawabannya adalah……..

Imam mahdi itulah satrio piningit, kenapa dia bersembunyi? untuk apa? banyak sekali jawabannya, imam mahdi atau satrio piningit itu bersembunyi dikarenakan dia akan dikeluarkan oleh ALLAH SWT disaat “DARURAT/GENTING” seperti layaknya superhero, dia dengan kehendak ALLAH SWT akan memperbaiki dunia ini setelah sebelumnya dunia ini dipenuhi oleh kezhaliman, kesemena-menaan, banyak yg lupa akan dosa2nya, lupa akan akhir zaman sehingga banyak yg terus2an menumpuk harta bekerja terus2an kepada orang2 non muslim, tanpa melihat zaman telah berubah, peperangan akhir zaman di depan mata, sehingga banyak yg kaget dan merasa dirinya telah berbuat zhalim terhadap agamanya, juga agar membongkar kedok kejahatan para munafik2 muslim yg bekerja sama kepada zionis untuk menghancurkan islam demi nafsu ke duniawian dan simpatik barat, dan dia bersembunyi dikarenakan petunjuk ilmu tauhid yg sangat tinggi yg diberikan oleh ALLAH SWT, agar dia tidak bergaul bebas diluar (sebelum waktunya), dikarenakan pergaulan diluar banyak sekali resiko pembengkokan iman kepada semua umat muslim, yg paginya beriman sorenya sudah kafir, malam beriman siangnya kafir, inilah akhir zaman, maka dari itu ALLAH SWT mempunyai makar yg sangat hebat untuk imam mahdi atau satrio piningit yaitu berdiam ditempat tinggalnya (piningit) sampai waktu yg ditentukan, hal ini sama seperti para pemuda ashabul kahfi yg dikisahkan pada suroh AL-Kahfi….

﴾ Al Kahfi:16 ﴿
Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu, niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmat-Nya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu.

“Allah Yang Maha Kuasa akan mengirim Al Mahdi setelah keputusasaan telah mencapai titik di saat manusia akan berkata, “Tidak adakah Al Mahdi?” (Nu’aym ibn Hammad)

Imam Mahdī (arab الإمام المهدي, Muhammad al-Mahdī, Mehdi; “Seseorang yang memandu”) adalah seorang muslim berusia muda yang akan dipilih oleh Allah untuk menghancurkan semua kezaliman dan menegakkan keadilan di muka bumi sebelum datangnya hari kiamat.

“Dia disebut Al Mahdi karena dia diberikan pedoman untuk sebuah keadaan yang tidak diketahui oleh siapa pun juga.” (Al-Muttaqi al-Hindi, Al-Burhan fi `Alamat al-Mahdi Akhir al-Zaman, hal. 77)

Hal ini diterangkan dalam sebuah hadist nabi yang diriwayatkan oleh Thabrani.

Telah bersabda Rasulullah SAW:

Sungguh, bumi ini akan dipenuhi oleh kezhaliman dan kesemena-menaan. Dan apabila kezhaliman serta kesemena-menaan itu telah penuh, maka Allah SWT akan mengutus seorang laki-laki yang berasal dari umatku, namanya seperti namaku, dan nama bapaknya seperti nama bapakku. Maka ia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kemakmuran, sebagaimana ia (bumi) telah dipenuhi sebelum itu oleh kezhaliman dan kesemena-menaan. Di waktu itu langit tidak akan menahan setetes pun dari tetesan airnya, dan bumi pun tidak akan menahan sedikit pun dari tanaman-tanamannya. Maka ia akan hidup bersama kamu selama 7 tahun, atau 8 tahun, atau 9 tahun. (HR. Thabrani)

Hadist lain yang menerangkan tentang kedatangan Imam Mahdi adalah sebagai berikut:

Telah bersabda Rasulullah, “Pada akhir zaman akan muncul seorang khalifah yang berasal dari umatku, yang akan melimpahkan harta kekayaan selimpah-limpahnya. Dan ia sama sekali tidak akan menghitung-hitungnya”. (HR. Muslim dan Ahmad)

Ciri-ciri Imam Mahdi :

Tidak ada seorang pun dimuka bumi ini yang mengetahui tentang Imam Mahdi dan ciri-cirinya , kecuali Rasulullah, karena Rasululah dibimbing oleh wahyu. Oleh karena itu bagi kita sebaik-baiknya tempat untuk merujuk tentang perkara ini adalah apa yang baginda Rasulullah katakan dalam hadist-hadistnya sebagai berikut:

Ali berkata sambil ia melihat kepada anaknya, yakni hasan R.A lalu berkata : “Sesungguhnya anakku ini adalah pemuka, sebagaimana nabi SAW menamainya. Dan akan lahir dari keturunannya seorang laki2 yg di namai seperti nama nabi kalian, ia menyerupai wajah nabi kalian, namun berbeda sifatnya.” Lalu ia menyebutkan (menceritakan) sebuah kisah bahwa ia akan memenuhi bumi ini dgn keadilan.” (lihat AL-Misykah no 5462)1

Telah bersabda Rasulullah SAW:
“Al-Mahdi berasal dari umatku, berkening lebar, berhidung panjang dan mancung. Ia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan dan kemakmuran, sebagaimana ia (bumi ini) sebelum itu dipenuhi oleh kezhaliman dan kesemena-menaan, dan ia (umur kekhalifahan) berumur tujuh tahun.” (HR. Abu Dawud dan al-Hakim)
Telah bersabda Rasulullah SAW:
“Al-Mahdi berasal dari umatku, dari keturunan anak cucuku.” (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan al-Hakim)

Kemunculan Imam Mahdi

Kemunculan Imam Mahdi bukan karena kemauan Imam Mahdi itu sendiri melainkan karena takdir Allah yang pasti berlaku. Bahkan Imam Mahdi sendiri tidak menyadari bahwa dirinya adalah Imam Mahdi melainkan setelah Allah SWT mengislahkannya dalam suatu malam, seperti yang dikatakan dalam sebuah hadist berikut:
“Al-Mahdi berasal dari umatku, yang akan diislahkan oleh Allah dalam satu malam.” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)
Kemunculan Imam Mahdi akan di dahului oleh beberapa tanda-tanda sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa hadist berikut:
Aisyah Ummul Mukminin RA telah berkata:
Pada suatu hari tubuh Rasulullah SAW bergetar dalam tidurnya. Lalu kami bertanya, ‘Mengapa engkau melakukan sesuatu yang belum pernah engkau lakukan wahai Rasulullah?’ Rasulullah SAW menjawab, ‘Akan terjadi suatu keanehan, yaitu bahwa sekelompok orang dari umatku akan berangkat menuju baitullah (Ka’bah) untuk memburu seorang laki-laki Quraisy yang pergi mengungsi ke Ka’bah. Sehingga apabila orang-orang tersebut telah sampai ke padang pasir, maka mereka ditelan bumi.’ Kemudian kami bertanya, ‘Bukankah di jalan padang pasir itu terdapat bermacam-macam orang?’ Beliau menjawab, ‘Benar, di antara mereka yang ditelan bumi tersebut ada yang sengaja pergi untuk berperang, dan ada pula yang dipaksa untuk berperang, serta ada pula orang yang sedang berada dalam suatu perjalanan, akan tetapi mereka binasa dalam satu waktu dan tempat yang sama. Sedangkan mereka berasal dari arah (niat) yang berbeda-beda. Kemudian Allah SWT akan membangkitkan mereka pada hari berbangkit, menurut niat mereka masing-masing.” (HR. Bukhary, Muslim)
Telah bersabda Rasulullah SAW:
“Seorang laki-laki akan datang ke Baitullah (Ka’bah), maka diutuslah suatu utusan (oleh penguasa) untuk mengejarnya. Dan ketika mereka telah sampai di suatu gurun pasir, maka mereka terbenam ditelan bumi.” (HR. Muslim)
Telah bersabda Rasulullah SAW:
“Suatu kaum yang mempunyai jumlah dan kekuatan yang tidak berarti akan kembali ke Baitullah. Lalu diutuslah (oleh penguasa) sekelompok tentara untuk mengejar mereka, sehingga apabila mereka telah sampai pada suatu padang pasir, maka mereka ditelan bumi.” (HR. Muslim)“Suatu kaum yang mempunyai jumlah dan kekuatan yang tidak berarti akan kembali ke Baitullah. Lalu diutuslah (oleh penguasa) sekelompok tentara untuk mengejar mereka, sehingga apabila mereka telah sampai pada suatu padang pasir, maka mereka ditelan bumi. (HR. Muslim)“Sungguh, Baitullah ini akan diserang oleh suatu pasukan, sehingga apabila pasukan tersebut telah sampai pada sebuah padang pasir, maka bagian tengah pasukan itu ditelan bumi. Maka berteriaklah pasukan bagian depan kepada pasukan bagian belakang, dimana kemudian semua mereka ditenggelamkan bumi dan tidak ada yang tersisa, kecuali seseorang yang selamat, yang akan mengabarkan tentang kejadian yang menimpa mereka. (HR. Muslim, Ahmad, Nasai, dan Ibnu Majah)
Telah bersabda Rasulullah SAW:

“Akan dibaiat seorang laki-laki antara makam Ibrahim dengan sudut Ka’bah.” (HR. Ahmad, Abu Dawud)

Telah bersabda Rasulullah SAW:

“Suatu pasukan dari umatku akan datang dari arah negeri Syam ke Baitullah (Ka’bah) untuk mengejar seorang laki-laki yang akan dijaga Allah dari mereka.” (HR. Ahmad)

Kepemimpinan Imam Mahdi

“Al Mahdi akan memiliki seluruh dunia.” (Al-Muttaqi al-Hindi, Al-Burhan fi `Alamat al-Mahdi Akhir al-Zaman, hal. 10)

“Al Mahdi akan melakukan invasi ke seluruh wilayah antara Timur dan Barat..” (Ibn Hajar al-Haythami, Al-Qawl al-Mukhtasar fi `Alamat al-Mahdi al-Muntazar, hal. 56)

Dalam hadist yang disebutkan di atas Imam Mahdi akan memimpin selama 7 atau 8 atau 9 tahun. Semasa kepemimpinannya Imam Mahdi akan membawa kaum muslimin untuk memerangi kezaliman hingga satu demi satu kedzaliman akan tumbang takluk dibawah kekuasaanya.

Kemenangan demi kemenangan yang diraih Imam Mahdi dan pasukannya akan membuat murka raja kezaliman (Dajjal) sehingga membuat Dajjal keluar dari persembunyiannya dan berusaha membunuh Imam Mahdi serta pengikutnya.

Kekuasaan dan kehebatan Dajjal bukanlah lawan tanding Imam Mahdi oleh karena itu sesuai dengan takdir Allah, maka Allah SWT akan menurunkan Nabi Isa dari langit yang bertugas membunuh Dajjal. Imam Mahdi dan Nabi Isa akan bersama-sama memerangi Dajjal dan pengikutnya, hingga Dajjal mati ditombak oleh Nabi Isa di “Pintu Lud” dalam kompleks AL-Aqsa.

Imam Mahdi itulah yang akan mengajak umat manusia kembali ke jalan yang benar. Tugas pertama Al Mahdi adalah mengobarkan perang pemikiran(Ghazwul Fikri) di dalam dunia Islam dan mengembalikan umat Muslim yang telah jauh dari intisari Islam sejati, menuju iman dan akhlak sesungguhnya.

”Dalam hal ini, Al Mahdi mempunyai tiga tugas dasar,” ujar Harun Yahya. Berikut ini ketiga tugas Imam Mahdi itu:

1. Menghancurkan seluruh sistem filsafat yang mengingkari keberadaan Allah SWT.

2. Memerangi takhayul dengan membebaskan Islam penindasan orang-orang munafik yang telah menyimpangkan agama, dan kemudian mengungkap dan melaksanakan akhlak Islam sejati yang didasarkan pada aturan Alquran.

3. Memperkuat seluruh dunia Islam, baik secara politik maupun sosial, dan kemudian mengembangkan perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan serta memecahkan berbagai masalah kemasyarakatan.

”Menurut sejumlah besar hadis, Nabi ‘Isa AS akan turun ke bumi pada waktu bersamaan dan akan menyeru seluruh pemeluk Kristen dan Yahudi, khususnya, untuk meninggalkan berbagai kepercayaan takhayul yang diyakini oleh mereka pada saat ini dan hidup menurut Alquran,” papar Harun Yahya.

Menurut dia, ketika pemeluk Kristen telah mendengarkannya, umat Islam dan Kristen akan bersama di bawah satu keimanan dan dunia ini akan mengalami zaman perdamaian, keamanan, kebahagian, dan kesejahteraan terbesar yang dikenal sebagai Masa Keemasan.

kota-masa depan

“Al Mahdi bekerja dalam membangun kota Konstantinopal dan tempat-tempat lainnya.” (Ibn Hajar al-Haythami, Al-Qawl al-Mukhtasar fi `Alamat al-Mahdi al-Muntazar, hal. 40)

﴾ Al Hajj:38 ﴿
Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang berkhianat lagi mengingkari nikmat.
﴾ Al Hajj:39 ﴿
Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu,
﴾ Al Hajj:40 ﴿
(yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: “Tuhan kami hanyalah Allah”. Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa,
﴾ Al Hajj:41 ﴿
(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.
﴾ Al Hajj:45 ﴿
Berapalah banyaknya kota yang Kami telah membinasakannya, yang penduduknya dalam keadaan zalim, maka (tembok-tembok) kota itu roboh menutupi atap-atapnya dan (berapa banyak pula) sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi
﴾ Al Hajj:46 ﴿
maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada.
“Al Mahdi (orang yang paling benar diberi petunjuk) akan mengatur dunia ini seperti Nabi Dzulqarnain dan Nabi Sulaiman.” (Ibn Hajar al-Haythami, Al-Qawl al-Mukhtasar fi `Alamat al-Mahdi al-Muntazar, hal. 29)
“Al Mahdi adalah seseorang yang berbicara dengan bahasa binatang dan hewan lainnya. Oleh karena itu, keadilannya akan terlihat dengan sendirinya atas seluruh manusia dan jin.” (Allamah Muhaqqiq Ash-Sharif Muhammad ibn ‘Abd al-Rasul, Al-Isaatu li Asrat’is-saat, hal. 188)
Imam Mahdi dan makhluk-makhluk AD-DABBAH.
Ad-Dabbah
“Ia akan membawa tongkat Musa dan memakai cincin Sulaiman”.
Ada suatu kesamaan perkataan hadist yg membahas tentang makhluk Ad-dabbah dengan kemunculan Imam Mahdi dan Dajjal, berikut kesamaan pembahasnnya :

Firman Allah, “Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, Kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka, bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat Kami.” (An-Naml: 82).

 

Hadits Ibnu Mas’ud

radhiallahu ‘anhu

, bahwasanya Rasulullah

shallallahu ‘alaihi wasallam

bersabda:

إِنَّ أَوَّلَ اْلآيَاتِ خُرُوجًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَخُرُوجُ الدَّابَّةِ عَلَى النَّاسِ ضُحًى وَأَيُّهُمَا مَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا فَاْلأُخْرَى عَلَى إِثْرِهَا قَرِيبًا. رواه مسلم في كبات الفتن وأشرط الساعة 18/27 بشرح النواوي

Sesungguhnya awal tanda-tanda terjadinya hari kiamat adalah terbitnya matahari dari arah tenggelamnya dan keluarnya ad-Dabbah di antara manusia pada waktu dluha. Yang mana pun keluar lebih dulu sebelum yang lainnya, maka yang lainnya muncul di belakangnya secara dekat. (HR. Muslim dalam kitab al-Fitan wa Asyrathu as-Sa’ah, 18/27 dengan syarh Imam Na-wawi)

Hadits Abu Umamah

radhiallau ‘anhu

dalam riwayat imam Ahmad:

تَخْرُجُ الدَّابَّةُ فَتَسِمُ النَّاسَ عَلَى خَرَاطِيمِهِمْ ثُمَّ يَغْمُرُونَ فِيكُمْ حَتَّى يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْبَعِيرَ فَيَقُولُ مِمَّنِ اشْتَرَيْتَهُ فَيَقُولُ اشْتَرَيْتُهُ مِنْ أَحَدِ الْمُخَطَّمِينَ. رواه أحمد وصححه الألباني، انظر صحيح الجامع الصغير 3/37 وسلسلة الأحاديث الصحيحة 1/3/322

Akan keluar sejenis binatang kemudian menandai manusia di muka-muka mereka kemudian bertambah banyaklah di tengah-tengah kalian (orang-orang yang bertanda), hingga ketika seseorang membeli unta ditanya: “Dari siapa engkau membeli unta ini?” Maka dia menjawab : “Aku membeli dari salah seorang yang telah diberi tanda” (tanda kafir atau mukmin –pent). (HR. Ahmad; dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani; Lihat Shahih al-Jami’u ash-Shaghir 3/37 dan Silsilah al-Ahaadits ash-Shahihah 1/3/322)

Dajjal

Dari Annas رضي الله عنه, berkata Rasulullah صلى الله عليه وسلم :
…ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإن بين عينيه مكتب كافر فيه
…Ketahuilah sesungguhnya dia (Dajjal) buta sebelah sedangkan Rabb kalian tidak buta.Dan sesungguhnya diantara kedua matanya

tertulis Ka Fa Ra (kafir)

.(HR.Bukhari)

Semua ini membuktikan bahwa makhluk2 AD-Dabbah akan keluar bersamaan dengan Imam Mahdi dan mungkin juga akan membantu Imam Mahdi untuk mengutuk dan menyerukan perang terhadap kaum zionis, wallahu’alam..bersiap sajalah kalian, untuk melihat kenyataan yg sulit dipahami dengan akal sehat, ini adalah KEHENDAK ALLAH SWT.

KEHANCURAN UMAT BANI ISRAIL DITANGAN HITLER DAN IMAM MAHDI YANG DIKEHENDAKI OLEH ALLAH SWT YANG TERDAPAT DI AYAT-AYAT AL-QUR’AN.

﴾ Al Israa’:4 ﴿
Dan telah Kami tetapkan terhadap Bani Israil dalam Kitab itu: “Sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini dua kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar”.

Tafsiran : Ayat ini menegaskan terjadinya dua kerusakan yang dilakukan oleh Bani Israil. Sekiranya dua kerusakan yang dimaksud sudah terjadi pada masa lampau, maka sejarah telah mencatat bahwa Bani Israil telah berbuat kerusakan berkali-kali, bukan hanya dua kali saja. Akan tetapi yang dimaksudkan di dalam Al-Qur’an ini merupakan puncak kerusakan yang mereka lakukan. Oleh karena itulah Allah mengirim kepada mereka hamba-hamba-Nya yang akan menimpakan azab yang sangat pedih kepada mereka. Sekiranya yang dimaksudkan dengan dua kerusakan itu adalah sesuatu yang telah terjadi, tentulah tidak akan diberitakan dengan lafazh idza, sebab lafazh tersebut mengandung makna zharfiyah (keterangan waktu) dan syarthiyah (syarat) untuk masa mendatang, bukan masa yang telah lalu. Sekiranya kedua kerusakan itu terjadi di masa lampau, tentulah lafazh yang digunakan adalah lamma bukan idza. Juga katalatufsidunna (Sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan), huruf laam dan nuun berfungsi sebagai ta’kid(penegasan) pada masa mendatang.

PERANG DUNIA 1 DAN 2 DARI HAMBA ALLAH HITLER YANG DIKEHENDAKI ALLAH SWT.

﴾ Al Israa’:5 ﴿
Maka apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) pertama dari kedua (kejahatan) itu, Kami datangkan kepadamu hamba-hamba Kami yang mempunyai kekuatan yang besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana.

Tafsiran : penguasa dan bangsa-bangsa yang menaklukan Bani Israil dahulu adalah orang-orang kafir dan penyembah berhala. Namun bukankah Allah Subhanahu wa Ta’ala telah mengatakan dalam ayat di atas : “Kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar”. Sifat tersebut mengisyaratkan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang beriman, bukan orang-orang musyrik atau penyembah berhala (hitler bukanlah seorang katolik/nashrani). Demikian pula firman Allah : “dan Itulah ketetapan yang pasti terlaksana” menunjukkan sesuatu yang terjadi pada masa mendatang. Sebab tidaklah disebut janji kecuali untuk sesuatu yang belum terlaksana. Pernyertaan kata “Kami” dalam kalimat di atas sebagai bentuk tasyrif (penghormatan). Sementara kehormatan dan kemuliaan itu hanyalah milik orang-orang yang beriman.

(SEKARANG) ZIONIS BERKUASA ATAS HARTA, PEMERINTAHAN DEMOKRASI DIMANA-MANA, PERGAULAN ANAK2 ZIONIS YANG MERUSAK AKHLAK.

﴾ Al Israa’:6 ﴿
Kemudian Kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali dan Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan Kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar

Tafsiran : Dalam aksi pengerusakan kedua yang dilakukan oleh Bani Israil terdapat aksi penghancuran bangunan-bangunan (harta kekayaan) yang menjulang tinggi (gedung pencakar langit). Sejarah tidak menyebutkan bahwa pada zaman dahulu Bani Israil memiliki bangunan-bangunan tersebut, kecuali pada zaman ini.

NABI ISA BANGKIT, IMAM MAHDI BANGKIT DARI KETURUNAN NABI2 TERDAHULU YANG TELAH DIBUNUH OLEH KAUM ZIONIS, DARI KETURUNAN ROSULULLAH SAW, NABI IBRAHIM, DLL.

﴾ Al Israa’:7 ﴿
Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (Kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam mesjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai.

“Allah akan memberikan kekuasaan begitu besar kepada Al Mahdi. Dia akan menghapus kejahatan dari dunia dalam waktu semalam, agama akan didirikan, dan Islam akan dibangkitkan. Al Mahdi akan memperbaharui nilai yang hilang ini kepadanya dan hal ini akan dihidupkan setelah kematiannya … Orang-orang jahil, orang-orang sengsara dan orang-orang penakut akan mempunyai pengetahuan, bermurah hati dan berani …. Mereka akan menjalankan agama seperti di waktu Nabi Muhammad (saw)….” (Muhyiddin Ibn Arabi, Al-Futuhat al-Makkia, hal. 66; Allamah Muhaqqiq Ash-Sharif Muhammad ibn ‘Abd al-Rasul, Al-Isaatu li Asrat’is-saat, hal. 186)

bersiaplah kalian kaum muslimin untuk menyambut khalifatullah Imam Mahdi segera, berpeganglah kalian kepada AL-Qur’an kalian bacalah dengan terjemahannya pahamilah, kemudian pelajarilah AL-HADIST Rosulullah SAW, Khilafah is Coming……….

wallahu’alam..
Komentar
 1. surya mengatakan:

  subhanallah

 2. ayam kinantan mengatakan:

  Saya paham kenapa komen saya dihapus, tapi itulah kebenaran. Semoga menjadi bahan perenungan.🙂

  Satu pertanyaan, bila pada saat ini ada yang mengaku sebagai Imam Mahdi, apa tanda dan bukti bahwa klaim itu benar?

 3. mujahidinanonymous mengatakan:

  @ayam kintanan : saya tidak menghapusnya, tapi ditangguhkan, karena komentar anda agak ambigu, ada yg benar dan ada yg belum tentu benar, jadi saya tidak mau mengambil resiko menjadi subhat .

  Kita samakan saja orang yg mengaku imam mahdi itu benar atau tidak dgn hadist rosulullah SAW, kita jg jgn main menuduh dia orang gila dan menyangkalnya, karena kita belum tahu kbenarannya dan karena imam mahdi kan mirip dgn rosulullah SAW, kita kenali dia dari ciri2nya, dari tanda2 seperti rosulullah SAW, berdasarkan hadist .

  • ayam kinantan mengatakan:

   Saya rasa satu hadist terakhir di bagian tulisan dengan sub judul Kemunculan Imam Mahdi diatas sudah cukup sebagai landasan bagi komen saya🙂

   Telah bersabda Rasulullah SAW:
   “Suatu pasukan dari umatku akan datang dari arah negeri Syam ke Baitullah (Ka’bah) untuk mengejar seorang laki-laki yang akan dijaga Allah dari mereka.” (HR. Ahmad)

 4. mujahidinanonymous mengatakan:

  Syam itu di Indonesia, kita lihat saja buktinya sekarang, kalau SYAM itu di Suriah kenapa sampai sekarang Imam Mahdi belum keluar juga? Sementara warga disana sedang dibantai oleh Syiah, coba kalau israel menjajah ke Indonesia dan terang2an membunuh semua umat muslim di Indonesia, pasti Imam Mahdi keluar dari persembunyiannya, secara akhir2 ini cuaca sangat aneh, hujan terus menerus padahal seharusnya sudah masuk musim kemarau bulan ini, ini sama dgn hadist diatas lihat saja, berarti imam mahdi akan segera muncul di negeri ini, dan secara negara kita kan mayoritas umat muslim terbesar di dunia, apakah itu tidak ada artinya di mata ALLAH SWT?

  • Mr.Saidy Indonesian mengatakan:

   Akhi, antum percaya gak? Sekarang ini sudah ada saudara kita yang menemukan seseorang yang sangat amat persis bahkan sama benar-benar sama dengan apa yang disebutkan Rasulullah Shallallahu ‘Alayhi Wasallam mengenai ciri-ciri Imam Al-Mahdi, seluruh tanda dan ciri-ciri Imam Al-Mahdi itu benar-benar semuanya ada pada diri beliau, tapi beliau sama sekali tidak mau mengakui dirinya adalah Imam Al-Mahdi, bahkan ketika ditanya gimana kalau beliau yang jadi Imam Al-Mahdinya nanti, beliau menolak dan mengatakan tidak mungkin dan beliau sangat takut, orang tersebut ternyata kelahirannya di Indonesia, subhaanallaah, ni nyata, terserah saja, orang-orang percaya atau tidak, tapi sangat jelas, bahkan diantara urat belikat belakang badan beliau muncul tanda bertuliskan lafazh Allah dan hurum mim, dan beliau baru menyadarinya setelah ada yang melihatnya… yaah ini hanya sekedar informasi saja, kalau saya pribadi sangat yakin dan percaya jika pada waktunya nanti Imam Al-Mahdi itu berasal dari Indonesia, bahkan baru-baru ini beliau cerita kepada keluarganya lalu keluarganya bilang beliau gila/stres karena bercerita bahwa dalam mimpinya baru-baru ini ada yang mengatakan dalam mimpi tersebut kepada beliau bahwa beliau adalah keturunan hasan bin ali, trus banyak mimpi-mimpi lainnya seperti beliau melihat planet bintang bersinar terang dan menunduk pada beliau, tapi belau tidak mau lagi cerita pada keluarganya dan orang lain takut dibilang benar-benar gila, padahal dengan mimpi-mimpi itu beliau sendiri bukannya gembira tapi malah ketakutan dan gemetaran… Wallahu A’lam bish-showab ntah kenapa? Mungkin karena memang beliau calon Imam -Al-Mahdinya sebagaimana 5 orang Palestina beberapa tahun yang lalu pernah bermimpi bahwa negeri Palestina itu diselamatkan oleh seorang pemuda memimpin perang dari Indonesia, Wallahu A’lam bish-showab…

   • mujahidinanonymous mengatakan:

    nama org yg antum maksud siapa? dan tinggal dimana?

   • Khatibul Huur mengatakan:

    info itu dari mana antum dapat akhi?

   • ismetksm mengatakan:

    Alief Lam Lam Ha,/ Rukun Islam/ Rukun Iman/ Pusaka Rosululloh SAW/ Panca sona/ Ibu Ratu/ Nabi Dzulkasnain/ Prabu Siliwangi/ Prabu jaya Wijaya/ Pangeran Samber Nyowo/ Naga Hitam, Putih, Hijau, Merah (indon),& Kuning (arab)

    Pada 25 Oktober 2014 14.35, Panji Hitam : Membongkar Konspirasi Dunia Menegakkan Syari

   • mujahidinanonymous mengatakan:

    dari qur’an, furqon, hadits2, dan berbagai sumber lain..

   • ismetksm mengatakan:

    ya , Insya ALAAH, sy telusuri sejak 1989, banten timur,( cirebon dst) banten tengah ( jkt, bogor dst) banten barat ( rangkas serang dst ), sumatra, jatim, jateng, nusantara adalah satu kesatuan yg terkoyak, Notonegoro adalah personal/beliau yg menata,merencana, bkn pre siden, beliau ada di banten tengah. ruwet, pusing, ego, njlimet, Syeh ke 1 di jatim, Syeh ke 33 di banten tengah, 2 Syeh di banten barat yg sy temui, ego, njlimet, tak ada ruang dan waktu, panaaaas pusing, terasing, dikucilkan, dicemooh, 99 alam, 1 alm ALLAH SWT, di butuhkan dah dapat di campakaan, ibu saya ikut disisimu

    Pada 27 Oktober 2014 05.06, Panji Hitam : Membongkar Konspirasi Dunia Menegakkan Syari

   • Boss Sebelas mengatakan:

    Orgnya dimana ya.. Sy pengen banget ketemu mau ceritain mimpi mimpi kami jg kpd beliau jk memang dia benar-benar imam mahdi,km bs tahu ciri-ciri nya spt yg diberitakan dlm hadits maupun spt apa yang km liat dlm mimpi mimpi.

   • Asyifa wahida mengatakan:

    Assalamualaikum akhi orang yg dimaksud mr saidy indonesia pd komentar paling atas pd 6 oktober 2014 ,adalah orang dr jawa timur tepatnya sidoarjo,orang trsebut yg diceritakan oleh blog purwanto dr malaysia khi ,

   • mujahidinanonymous mengatakan:

    @umi asyifa : berarti calon imam mahdi tersebut ialah alat untuk sebuah politik yg akan digunakan oleh org2 disekitarnya. Sama seperti presiden ke 7 di indonesia ini yg byk yg menganggap presiden ke 7 ialah satria piningit/ratu adil, maka dari itu presiden ke 7 di jadikan presiden yg tujuannya untuk politik untuk kubu liberal di dlm negeri ini sendiri. Ibaratnya presiden ke 7 yg skrg ini ialah sebuah aplikasi promo dari perusahaan marketing, dan marketing di dlm negeri ini ialah liberal..

 5. ayam kinantan mengatakan:

  Saya rasa kuantitas (jumlah) tidak lebih bernilai dibandingkan dengan kualitas (mutu). dimata manusia, indonesia memiliki jumlah umat muslim terbanyak. tetapi dalam pandangan Allah, apakah kita layak disebut sebagai umat yang berkualitas? hanya Allah yang tahu, manusia hanya bisa berusaha…

  Telah bersabda Rasulullah SAW:
  “Suatu kaum yang mempunyai jumlah dan kekuatan yang tidak berarti akan kembali ke Baitullah. Lalu diutuslah (oleh penguasa) sekelompok tentara untuk mengejar mereka, sehingga apabila mereka telah sampai pada suatu padang pasir, maka mereka ditelan bumi.” (HR. Muslim)

  Telah bersabda Rasulullah SAW:
  “Suatu pasukan dari umatku akan datang dari arah negeri Syam ke Baitullah (Ka’bah) untuk mengejar seorang laki-laki yang akan dijaga Allah dari mereka.” (HR. Ahmad)

  Pertanyaannya bukan dimana syam, atau apakah syam itu indonesia atau bukan. Pertanyaan intinya adalah,
  1. mengapa yang dijaga oleh Allah adalah “laki-laki yang dikejar”, dan bukannya “pasukan dari umatku” yang mengejar laki-laki tersebut?
  2. Apakah kesalahan laki-laki tersebut sehingga ia dikejar oleh “pasukan dari umatku”?
  3. Kalau laki-laki itu adalah Imam Mahdi, lalu kenapa ia harus melarikan diri ke Baitullah? kenapa ia dimusuhi?

  • wily mujiman mengatakan:

   suatu kaum yang mempunyai jumlah dan kekuatan yang tidak berarti akan kembali ke baitullah, itu mungkin maksud nya adalah rakyat/wraga palestina bang, dan sekelompok tentara yang diutus untuk mengejar meraka itu maksunya mungkin tentara israel, dan pasukan dari umatku yang datang dari negeri syam ke baitullah itu barulah yang dimaksud dengan imam mahdi, pahami dulu betul betul bang

 6. mujahidinanonymous mengatakan:

  Memang benar hanya ALLAH SWT yg MAHA TAHU apakah kualitas akhlak kita layak di pandangan ALLAH SWT, tetapi ingatlah satu hal.. ALLAH SWT MAHA BERKEHENDAK, DIA bisa saja mengubah akhlak hamba2nya dgn sangat mudah, DIA bisa mengubah akhlak kita umat muslim Indonesia melalui perantara Imam Mahdi, jika Imam Mahdi keluar di negeri ini, dan melakukan perbaikan akhlak2 umat2 muslim Indonesia melalui dakwah dan semangat reformasi..

  Sebenarnya seluruh umat muslim indonesia ialah umat rosulullah SAW, tetapi kita umat2nya telah terpecah belah menjadi 73 golongan, karena pengaruh dari luar, dari para zionis dan sekutu2nya, walaupun terpecah, tetapi kita tetap umat rosulullah SAW, karena kita dapat bersatu kembali menjadi 1 golongan saja, yaitu ahlussunnah wal jamma’ah, melalui perantara Imam Mahdi, dan orang2 yg memusuhi Imam Mahdi adalah orang2 Munafik.

 7. mujahidinanonymous mengatakan:

  Dan Orang2 Munafik itu adalah orang2 yg tetap berpendirian pada golongannya diluar ahlussunnah wal jama’ah, yg dahulunya mereka adalah golongan ahlussunnah, dan mereka itulah yg akan mengejar-ngejar Imam Mahdi ke baitullah..

 8. zaefudin acep mengatakan:

  mksih artikelnya mantaab…..

 9. Yudhi mengatakan:

  Saya juga merasakan indonesia ini negara yang byk disebut dalam alquran, terjadinya semena-mena, ziarah kubur yg berlebihan, perpecahan pandangan islam, mengaku islam ritual yg dilarang jalan, mungkin imam mahdi itu turunya disini, syam mungkin indonesia,

 10. Muqarrabin al Yamin mengatakan:

  Ad Daulatul Islamiyah Melayu
  Khilafah Islam Akhir Zaman

  Kami mengundang Kaum Mukminin-Mukminat
  Dari seluruh Dunia untuk bergabung bersama kami

  Menjadi Tentara Islam dan Mari Berjihad dalam Khilafah Islam
  demi Tegaknya Kedaulatan Dinul Islam.

  Tinggalkan Semua Kemusyrikan Mari Menjadi Bagian Bangsa Islam berdasar Aqidah Islam
  dan Kini Saatnya Meledakkan Api Jihad Akhir Zaman Mari Perangi Para Mulkan Jabriyan.

 11. Jamall mengatakan:

  Subbhanallah maha suci,dengan sgla kbesaran’y dan ada tandingan’y maka jika engkau tlah mengucpkan Qun Fayyaqun maka jdi.lah tlah engkau ingin.kan.

 12. saya ingin belajar berkuda , memanah , dan berenang.
  adakah saudaraku yang juga berkeinginan sama?
  saya merasa memang ini sudah mendekati akhir zaman.
  sebaiknya kita mempersiapkan iman dan tentunya tiga hal diatas.

  • Fachnurzal Si Te mengatakan:

   mahdi itu setau saya kebenaran,..
   yg haq adalah haq,. dan bathil adalah bathil,..
   dan apa yg dipersiapkan bukan kuda atau panah besi,.. tapi panah2 untuk membunuh hawa nafsu
   kata sahabat saya: berperanglah dulu dengan hawa nafsu,..
   barang siapa yg ingin menjadi tentara mahdi,. jadilah dulu dia mahdi(kebenaran)..
   janganlah kita mencampur yg Haq dan yg Bathil sementara kita mengetahuinya..
   masalah kemampuan dlm berperang itu sudah janji Allah,. krn Allah yg akan menjadi pelindung pasukan Mahdi

 13. Bangkumun kumun keren mengatakan:

  Semoga kita jadi pengikut imammahdi.

 14. sayyid mengatakan:

  Assalamualaikum wr.wb,
  ceritanya cenderung ke fantasi,sebenarnya kiamat itu datang dengan tiba2.

  wassalamualaikum wr.wb,
  sayyid

 15. Capung mengatakan:

  Wkwkwkkkkkkkkk….rebutan balung maneh???…… kenapa harus dihapus komen yg mengaku imam mahdi????….., jgn menghakimi dulu dong sob??,….tp jgn mempercayai mentah2 pula….ngapain pusing klo imam palsu Allah jg akan berkehendak lain kok, yuk baca lg Al Quran daripada berebut balung/tulang wkwkwkkkkkkkkkkk………

 16. Murid Sinto mengatakan:

  Nostradamus mengatakan SATRIO PININGIT atau LAKI-LAKI DARI TIMUR

  Menguak Misteri Presiden ke 7 Indonesia

  Pakem yang kami uraikan ini hampir tidak pernah didengar atau dibicarakan oleh publik karena tidak pernah dipublikasikan. Pakem ini hanya diketahui oleh orang-orang tertentu yang jumlahnya pun sangat terbatas karena penyampaiannya hanya dilakukan secara temurun dari orangtua kepada anak-anaknya. Pakem ini disampaikan oleh Imam Masdariyanto, seorang mantan Kepala Desa di Jember, Jawa Timur. Ia memperoleh pakem ini dari ayahnya, Syamsul, seorang carik (sekretaris desa) Desa Srengat Blitar, pada 1972.

  ROJO HERU COKRO KASIO-SIO

  Timbule Rojo Kapisan, Besuk ing tanah Jawa ono rojo tanpa serat kang paring asma Heru Cokro, yaitu Raja kang isa ngangkat martabate bangsa. Lengsere Heru Cokro besuk yen ono gunung-gunung padha jugrug wong wadon angger wani.

  ROJO ASMORO KINGKIN ANGKORO ARTO

  Timbule Raja Kapindho, Gara-gara anane udan salah mangsa, lintang kemukus ing wetan parane, yen parak esuk nagtanake sunare. Patondho Jawa bakal ana perkara kang luwih gede saka pagebluk wulan sura bareng karo metuni macan loreng aran Asmara Kingkin.

  Asmara Kingkin dadi raja ing Ttanah Jawa akeh kawula kang ora ngerti apa-apa dadi tumbaling Negara, lampus saka tangane Asmara Kingkin. Asmara Kingkin dadi raja ing Tanah Jawa misuwur tumekane monco negara.

  Besuk yang wis teko titi mangsa lengsere Asmara Kingkin yo kuwi soko turune dhewe. Lan yen wis ono wong kang kerokan lan glindingan. Senuk-senuk padha mlaku yaiku pratandha lengsere Asmara Kingkin.

  ROJO SOKO SEBERANG

  Timbule Raja Katelu, Besuk ing Tanah Jawa ono raja anyar kang ora disangka-sangka pawongan iku saka tanah sebrang peparap Mak Kasar. Dadi raja ing Tanah Jawa suwene mung sak umur bayem, nanging Tanah Jawa ora malah tenterem mung ndadekne kocar-kacire bangsa lan negara. Akeh wong Jawa padha keplayu metu saka negarane dewe. Raja Mak Kasar nyuwil negara kang ana sisih wetan panggone. Yoiki pratandha lengsere Raja Mak Kasar.

  ROJO TANPO NETRO

  Timbule Raja Kapapat, Ono raja saka tanah Arab kang peparab Samsudin. Raja tanpa netra bisa maca, tanpa suku bisa mlaku ngupadi turune Heru Cokro.

  Samsudin dadi raja para kawula alit lir kados medale laron sing kurang duga, tumpang suh mabure. Opo wae digampangake. Para manggalaning praja mantra bupati ora ana ajine. Ya kuwi lengsere Samsudin.

  ROJO TUNO WICORO

  Timbule Raja Kaping Limo, Raja Samsudin nuli nimbali mego ingkang sampun kacandhak. Ature Raja Samsudin, “Panjenengan sejatine turune Heru Cakra kang bisa nentremake negara ing Tanah Jawa. Aku enggal pamit marang sliramu, aku arep bali nang negaraku. Iki wis rampung anggonku ngupadi sliramu. Ayo padha samat-sinamatan, kajen-kinajenan. Sliramu wis jumeneng dadi ratu ing Tanah Jawa, kula semanten ugi mugi-mugi saged damel sireping negari sak mentawis.

  ROJO NOTO KUSUMO

  Timbule Raja Kaping Enem, Bebarengan karo ki dhalang mundhut lakone lahire Batharakala, ana satriya kang sulistya ing rupa kang gentur tapane akeh prihatine anduweni gegaman saka wong tuwane jejuluk Kyai Samber Nyawa, ya kuwi raja ing Tanah Jawa peparap Nata Kusuma kang bebarengan satriya saka Tanah Sebrang sing kasusupan sukmane batharakala. Jumenenge Natakusuma dadi raja ananing negara akeh prahara. Kawula padha kaweden, yaiku pratandha lengsere Natakusuma.

  ROJO JOKO LELONO PRANOTO NUSWANTORO

  Timbule Raja Kaping Pitu, Ing Tanah Jawa ana sawijining padepokan sisih kulone Gunung Jamur Dipo. Ana Begawan kang apeparap Begawan Sikilokilo. Begawan Sriklokilo kagungan putra kakung aran jaka Lelana.

  Begawan Srikilo-kilo mlayu saka Tanah jawa , kalunta-linta uripe ing negara manca. Ora pati-pati bali ing tanah Jawa yen during Raja Heru Cakra lengser kepabron saka Tanah Jawa. Sak lengsereipun Raja heru Cakra, begawa Sriklokilo bali ing Tanah Jawa madhepok ing sukuning Gunung Jamur Dipo. Nggulawentah kang putra jaka Lelana kagambleng wonten kawah candradimuka dadiyo satria pilihan kang besuke ngabdi marang Asmara Kingkin.

  Uripe Jaka Lelana ora beja, malah nemuhi rubida lan tansah urip kalunta-lunta kasiya-siya. Ananging Gusti Kang Maha Kuwasa kang njangkung satindake Jaka Lelana kang besuke bakal dadi Raja ing Tanah Jawa ngganti lengsere Raja Natakusuma.

  Pakem ini sudah diterbitkan dalam bentuk buku oleh pasardesa press dengan judul “Menguak Misteri Presiden ke & Indoneisa” ditulis oleh Nawawi A. Manan & Surjokotjo

  Dikutip dari BLOG RODA HUKUM
  http://satriopiningitmuncul.wordpress.com/

 17. Muqarrabin al Yamin mengatakan:

  UNDANGAN Gubenur Militer Pasukan Komando Bendera Hitam
  Markas Besar Angkatan Perang
  Khilafah Islam Ad Daulatul Islamiyah Melayu

  Untuk para Rijalus Shaleh dimana saja kalian berada,
  bukankah waktu subuh sudah dekat? keluarlah dan hunuslah senjata kalian.

  Dengan memohon Ijin Mu Ya Allah Engkaulah Pemilik Asmaul Husna, Ya Dzulzalalil Matien kami memohon dengan namaMu yang Agung
  Pemilik Tentara langit dan Bumi perkenankanlah kami menggunakan seluruh Anasir Alam untuk kami gunakan sebagai Tentara Islam untuk Menghancurkan seluruh Kekuatan kekufuran, kemusyrikan dan kemunafiqan yang sudah merajalela di muka bumi ini hingga Dien Islam saja yang berdaulat , tegak perkasa dan hanya engkau saja Ya Allah yang berhak disembah !

  Firman Allah: at-Taubah 38, 39
  Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu jika dikatakan orang kepadamu: “Berperanglah kamu pada jalan Allah”, lalu kamu berlambat-lambat (duduk) ditanah? Adakah kamu suka dengan kehidupan didunia ini daripada akhirat? Maka tak adalah kesukaan hidup di dunia, diperbandingkan dengan akhirat, melainkan sedikit
  sekali. Jika kamu tiada mahu berperang, nescaya Allah menyiksamu dengan azab yang pedih dan Dia akan menukar kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tiada melarat kepada Allah sedikit pun. Allah Maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu.

  Orang-orang yang tidak melaksanakan tanggungjawab dan perintah Allah untuk berjihad, adalah dimurkai, dibenci, dilaknati oleh Allah swt dan akan disiksa di akhirat nanti.
  Berjihad itu adalah satu perintah Allah yang Maha Tinggi, sedangkan mengabaikan Jihad itu adalah satu pengingkaran dan kedurhakaan yang besar terhadap Allah!

  Firman Allah: al-Anfal 39
  Dan perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah lagi, dan jadilah agama untuk Allah.

  “Fitnah” dalam ayat ini adalah penindasan dalam bentuk peraturan dan undang-undang ciptaan manusia yang berkuasa dan berdaulat ke atas manusia.

  Peraturan dan undang-undang ciptaan manusia itu adalah kekufuran, dan setiap kekufuran itu disifatkan Allah sebagai penindasan, kezaliman, ancaman, kejahatan dan kerusakan kepada manusia di bumi.

  Allah Memerintahkan Kami untuk menghancurkan dan memerangi Pemerintahan dan kedaulatan Sekular-Nasionalis-Demokratik-Kapitalis yang mengabdikan manusia kepada sesama manusia karena itu adalah FITNAH

  Firman Allah: al-Hajj 39, 40
  Telah diizinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi, disebabkan mereka dizalimi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk menolong mereka itu. Iaitu
  orang-orang yang diusir dari negerinya, tanpa kebenaran, melainkan karena mengatakan: Tuhan kami ialah Allah

  Firman Allah: an-Nisa 75
  Mengapakah kamu tidak berperang di jalan Allah untuk (membantu) orang-orang tertindas. yang terdiri daripada lelaki, perempuan-perempuan dan kanak-kanak .
  Dan penindasan itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan(al-Baqarah 217)

  Firman Allah: at-Taubah 36, 73
  Perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagai mana mereka memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahawa Allah bersama orang-orang yang taqwa. Wahai Nabi! Berperanglah terhadap orang-orang kafir dan munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka.

  Firman Allah: at-Taubah 29,
  Perangilah orang-orang yang tidak beriman, mereka tiada mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan tiada pula beragama dengan agama yang benar, (iaitu) diantara ahli-ahli kitab, kecuali jika mereka membayar jizyah dengan tangannya sendiri sedang mereka orang yang tunduk..

  Bentuklah secara rahasia Pasukan Jihad Perang setiap Regu minimal dengan 3 Anggota maksimal 12 anggota per desa / kampung.
  Siapkan Pimpinan intelijen Pasukan Komando Panji Hitam secara matang terencana, lakukan analisis lingkungan terpadu.

  Apabila sudah terbentuk kemudian Daftarkan Regu Mujahid
  ke Markas Besar Angkatan Perang Pasukan Komando Bendera Hitam
  Negara Khilafah Islam Ad Daulatul Islamiyah Melayu

  email : seleksidim@yandex.com

 18. Nad mengatakan:

  atau ada yang mau numpang lewat ke blog http://naontapisi.blogspot.com/
  ” AYAT – AYAT KAUNIAH : LAFADZ ALLAH, LAFADZ MUHAMMAD, LAFADZ AL-MAHDI “

 19. ismetksm mengatakan:

  syam/ syamsu/ matahari/ timur, tidak di timur tidak di barat, di negri yang belum menjadi kalifah, negri yang paling bejat / zalim di dunia, negri awal dan akhir. negri sandi/ candi/ tamsil/ perumpamaan/ petatah petateteh/ babasan/ toto kromo/ serat/ uga wangsit/ seribu pulau/ seribu bahasa/ budaya/ adat.

 20. dullah mengatakan:

  yang penting sekarang, ayo sholat, ayo ngaji,,,
  nanti kalo cuma ngomong aja, jadi nya cuma omongan belaka. gak ada realitanya. gosip= di gosok makin sip. mikir ndak?
  klo ada yang komen, hatinya jadi bingung pingin mbales i komennya karena kuatir kalo pendapatnya kalah.
  setiap omongan, setiap tindakan, hendaknya mengambil sisi terbaik bagi diri sendiri. artinya apakah tindakan anda dalam omongan dan gerakan itu, adalah cara anda memperbaiki anda sendiri???
  karena gak etis kan kalo yang ngajak makan, ternyata minta di bayarin???
  apa gunanya anda sekalian ngajakin orang lain, kalo ternyata anda sendiri gak bisa mengendalikan nafsu anda sendiri, nafsu untuk menang dan untuk wahhh???
  fight your self , then you can fight for another.

 21. Safin mengatakan:

  Bismillah

 22. Asyifa wahida mengatakan:

  Assalamualaikum khi yg d Mksud mr saydi indonesia pd komentar 6 10 2014 pukul 10.20 pm adalah orang dr sidoarjo jawa timur dn seseorang itu d ceritakan oleh blog PURWANTO yg dr malaysia ,bbrp waktu yg llu umi kn mnykn apkh akhi mengetahui blog PURWANTO ?

 23. UMI ASYIFA mengatakan:

  AKHI SESEORANG YG DKATAKAN OLEH MR SAIDYI INDONESIAN ITU ,ORANG SIDOARJO JAWA TIMUR,DN SESEORANG ITU YG DCERITAKAN OLEH BLOG PURWANTO DR MALASYA,YG UMI PERNH TNYAKN BBRPA HR YG LLU

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s